Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ne bağlı Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye'nin milletvekilleri, hakimler ve savcılar arasında yolsuzluğun engellenmesi konusundaki performansını değerlendirdi ve bu değerlendirmeyi içeren raporunu sundu.

Yolsuzlukla Mücadeledeki Eksiklikler Raporlandı

Avrupa Konseyi'ne bağlı GRECO, Türkiye'de milletvekilleri, hakimler ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesi için dördüncü ara uyum raporunu yayınladı. Rapor, daha önce verilmiş olan tavsiyelerin yerine getirilmesinde sınırlı ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Raporun ortaya koyduğu önemli bir nokta ise 22 tavsiyenin sadece üçünün tatmin edici şekilde yerine getirilmiş olması. Geri kalan tavsiyelerin bir kısmı kısmen yerine getirilmişken, bazıları ise hiç yerine getirilememiş durumda.

Milletvekilleri ve Yargı Süreci

Raporda, milletvekillerine yönelik etik davranış ilkelerinin kabul edilmesi ve yasama sürecinin şeffaflığının artırılması konularında istenen ilerlemenin sağlanamadığı belirtiliyor. Yine, hakim ve savcılar için belirlenen etik kuralların uygulanması ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

GRECO'nun Vurguladığı Hususlar

Rapor, Adalet Bakanı'nın Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndaki rolüne dikkat çekiyor ve bu kurulun bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ayrıca, hakim ve savcıların değerlendirilmesinde daha kesin ve nesnel kriterlerin oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapıyor.

Samsung Galaxy Cihazlarında Canlı Çeviri Desteği Genişliyor! Samsung Galaxy Cihazlarında Canlı Çeviri Desteği Genişliyor!

Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede yetersiz kaldığına dair Avrupa Konseyi GRECO raporu, ülkenin yasama organı ve yargı sistemine yönelik önemli eksiklikleri ortaya koyuyor. Yapılması gerekenler konusunda atılacak adımların, Avrupa standartları doğrultusunda ciddi ve etkili düzenlemeleri içermesi gerekiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ