Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 4.200 m² yüzölçümlü ihale edilecek tarla Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 4.200 m² yüzölçümlü ihale edilecek tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Antalya Muratpaşa'da icradan satılık 3+1 daire . İşte detaylar...

T.C.
ANTALYA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/969 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/969 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, DEMİRCİKARA Mahalle/Köy, 7996 Ada, 1 Parsel, B BLOK 2. KAT 6 NUMARALI Bağımsız Bölüm. Satışa konu taşınmazKuzey-Güney-Batı cepheli ve mesken olarak kullanılan bir taşınmazdır. Taşınmaz brüt 112 m², net97 m² yüz ölçümlüdür. B Blok 6 nolu bağımsız bölüm, 3+1 özellikli bir meskendir. Taşınmaz 3 oda, salon+açık mutfak, 2 balkon, 2 banyo, antre ve hol mahallerinden oluşmaktadır.Taşınmazın ısıtılması kalorifer ile yapılmaktadır.B blok sitenin kuzeydoğu köşesinde konumludur. B Blok; 2 bodrum+ zemin kat + 3 normal kat+ çatı katı olmak üzere 6 katlıolarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık 15 yıllıktır.
Adresi : Çağlayan Mahallesi, 2093. Sokak, Irmak Evleri Sitesi, Bina No:27, B Blok, 1.Kat, No:6 Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.627 m2
Arsa Payı : 25/980
İmar Durumu : Taşınmaz imar durumu Muratpaşa Belediye Başkanlığına sorulmuş ilgili belediyenin 29/05/2023 tarihli cevabi yazısında "İlgi yazınıza konu Demircikara Mahallesi 7996 Ada 1 parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre parselasyon işlemi yapılmış olup, Müdürlüğümüz ilan panosunda 25/08/2020 tarihi itibari ile 1 ay süreliğine askıya çıkarılmıştır. Parselasyon süreci devam etmekte olup, parselasyon işlemi tamamlanana kadar parsellere ilişkin imar durumu hakkında bilgi verilememekte ve imar çapı düzenlenememektedir." şeklinde bilgi verilmiştir.
Kıymeti : 3.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Antalya Muratpaşa Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 10/03/2008 tarih ve 7978 yevmiye numarası ile Yönetim Planı : 10/03/2008 beyanı ile Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü'nün 19/10/2022 tarih ve 58286 yevmiye numarası ile Diğer (konusu : 7995 ada 1 numaralı parselin (A) harfi ile gösterilen 3,30 m2 lik kısmının 479 ada 15 parsel ile, 7995 ada 2 numaralı parselin (B) harfi ile gösterilen 21,59 m2 lik kısmının 479 ada 15 parsel ile 7996 ada 1 numaralı parselin (C) harfi ile gösterilen 72,28 m2'lik kısmının 479 ada 15 parsel ile 7996 ada 2 numaralı parselin (D) harfi ile gösterilen 68,70 m2 lik kısmının 479 ada 15 parsel ile imar uygulaması sonucu oluşan imar yolunun (E) harfi ile gösterilen 10,86 m2lik ve (F) harfi ile gösterilen 15,25 m2lik kısımları ile, yeşil alanın (G) harfi ile gösterilen 7,84 m2lik kısmının 479 ada 15 parsel ile mükerrerdir.) Tarih : 11/08/2022 Sayı : E.98198210-105- beyanı vardır. Muhtelif kurumların haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, DEMİRCİKARA Mahalle/Köy, 7996 Ada, 1 Parsel, C BLOK ZEMİN KAT 3 NUMARALI Bağımsız Bölüm. Satışa konu taşınmazKuzey-Güney-Batı cepheli ve mesken olarak kullanılan bir taşınmazdır. Taşınmaz brüt 112 m², net 97 m² yüz ölçümlüdür. Satışa konu C Blok 3 nolu bağımsız bölüm, 3+1 özellikli bir meskendir. Taşınmaz 3 oda, salon+açık mutfak, 2 balkon, 2 banyo, antre ve hol mahallerinden oluşmaktadır. Yapı yaklaşık 15 yıllıktır.
Adresi : Çağlayan Mahallesi, 2093. Sokak, Irmak Evleri Sitesi, Bina No:27, C Blok, Zemin Kat, No:3 Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.627 m2
Arsa Payı : 25/980
İmar Durumu :Taşınmaz imar durumu Muratpaşa Belediye Başkanlığına sorulmuş ilgili belediyenin 29/05/2023 tarihli cevabi yazısında "İlgi yazınıza konu Demircikara Mahallesi 7996 Ada 1 parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre parselasyon işlemi yapılmış olup, Müdürlüğümüz ilan panosunda 25/08/2020 tarihi itibari ile 1 ay süreliğine askıya çıkarılmıştır. Parselasyon süreci devam etmekte olup, parselasyon işlemi tamamlanana kadar parsellere ilişkin imar durumu hakkında bilgi verilememekte ve imar çapı düzenlenememektedir." şeklinde bilgi verilmiştir.
Kıymeti : 3.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Antalya Muratpaşa Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 10/03/2008 tarih ve 7978 yevmiye numarası ile Yönetim Planı : 10/03/2008 beyanı ile Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü'nün 19/10/2022 tarih ve 58286 yevmiye numarası ile Diğer (konusu : 7995 ada 1 numaralı parselin (A) harfi ile gösterilen 3,30 m2 lik kısmının 479 ada 15 parsel ile, 7995 ada 2 numaralı parselin (B) harfi ile gösterilen 21,59 m2 lik kısmının 479 ada 15 parsel ile 7996 ada 1 numaralı parselin (C) harfi ile gösterilen 72,28 m2'lik kısmının 479 ada 15 parsel ile 7996 ada 2 numaralı parselin (D) harfi ile gösterilen 68,70 m2 lik kısmının 479 ada 15 parsel ile imar uygulaması sonucu oluşan imar yolunun (E) harfi ile gösterilen 10,86 m2lik ve (F) harfi ile gösterilen 15,25 m2lik kısımları ile, yeşil alanın (G) harfi ile gösterilen 7,84 m2lik kısmının 479 ada 15 parsel ile mükerrerdir.) Tarih : 11/08/2022 Sayı : E.98198210-105- beyanı vardır. Muhtelif kurumların haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 14:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, DEMİRCİKARA Mahalle/Köy, 8467 Ada, 13 Parsel, B BLOK 3. KAT 14 NUMARALI Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Kuzey-Doğu cepheli ve mesken olarak kullanılan bir taşınmazdır. Taşınmaz brüt 92 m², net 80 m² yüz ölçümlüdür.Satışa konu B Blok 14 nolu bağımsız bölüm, 2+1 özellikli bir meskendir. Taşınmaz 2 oda, salon+açık mutfak, 1 balkon, 2 banyo, antre ve hol mahallerinden oluşmaktadır. Yapı yaklaşık 7 yıllıktır.
Adresi : Çağlayan Mahallesi, 2046. Sokak, Peridot Evleri Sitesi, Bina No:5, B Blok, 3.Kat, No:14 Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.755 m2
Arsa Payı : 60/2755
İmar Durumu :Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar Müdürlüğünce tanzim edilen 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planına göre;Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi 8467 Ada, 13 Parselin tarzı Ayrık Nizam, 4 kat, TAKS:0.20, KAKS:0.80,subasman kotu: 2,50 m olup, Konut alanında kalmaktadır. Parselin yoldan çekme mesafesi 5 m olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 3.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde 17/07/2014 Tarih ve 23345 Yevmiye numarası ile "Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. " beyanı ile 05/09/2019 tarih ve 31574 yevmiye numarası ile "Yönetim Planı Değişikliği: 04/09/2019" beyanı vardır. Muhtelif kurumların haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 14:50

11/09/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR