ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Antalya Manavgat'ta icradan satılık 78 m² işyeri . İşte detaylar...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

T.C.
MANAVGAT
2. İCRA DAİRESİ
2018/1040 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1040 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side Kemer Mahallesi,515 ada 5 parsel numaralı taşınmaz, 474,00 m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde kat irtifakı tesis edilmiştir. 15.05.2012 tarihinde Yönetim Planı oluşturulmuş binanın, satışa konu olan kat irtifakına ayrılan 1/4 arsa paylı,Konut vasıflı, 1. Kat 3 numaralı bağımsız bölümün tamamı borçlu Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. Bağımsız bölümün E-3 Depo eklentisi vardır.Satışa konu bağımsız bölümlerin üzerinde bulunduğu 515 ada 5 parsel numaralı taşınmaz Manavgat İlçesi, Side (Kemer) Mahallesi'nde, Kemer Bulvarı'nın 120m kadar güneyinde, Antalya-Manavgat Karayolu'nun 130m kadar batısında, 1584 sokak üzerinde ve bu yola kuzey yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat İlçe Merkezi'ne 1km, Antik Side'ye 3km, Akdeniz'e de 2,5km mesafede bulunmaktadır. Satışakonu 3 bağımsız bölüm numaralı daire yapının 1. normal katın, batı cephesinde (merdivenden çıkınca sağ tarafında) bulunan dairesidir. Projesine göre daire, antre, banyo&wc, yatak odası, mutfaklı salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Projesine göre dairenin eklentisi durumunda olan, çatı katı seviyesinde bir de E-3 Deposu bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm tapu kaydında her ne kadar "Konut" vasfında olsa da keşif tarihi itibari ile yerinde yapılan incelemelerde "İŞYERİ" olarak kullanılır durumda olduğu görülmüştür. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, cephe doğramaları ise plastiktir. Dairenin çatı katında bulunan depo niteliğindeki eklentisi, projesine göre 9m2 civarında inşaat alanına sahiptir. Projesine göre satışa konu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 69m2 olarak hesaplanmış olup, fiiliyatta ise ters dubleks olarak kullanılan çatı katı ile birlikte 69+9=78 m2 civarında inşaat alanına sahiptir. 03.07.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ndeki tanımına göre; satışa konu bağımsız bölümün net alanı 35m2 olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Antalya İli Manavgat İlçesi Side Mah. 1584 Sk. No: 24 Kat:1 Daire No: 3 Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 474,00 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu: Taşınmaz, Side (Manavgat) Turizm Alanı-Side Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda “Konut Alanı (K2)” içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Emsal (E)=0,40 ve 2 Kat olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 14:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side Kemer Mahallesi, 515 ada 5 parsel numaralı taşınmaz, 474,00 m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında tapuda kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde kat irtifakı tesis edilmiştir. 15.05.2012 tarihinde Yönetim Planı oluşturulmuş binanın, satışa konu olan kat irtifakına ayrılan 1/4 arsa paylı, Konut vasıflı, Zemin Kat 2 numaralı bağımsız bölümün tamamı borçlu Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. Bağımsız bölümün E-2 Depo eklentisi vardır.Taşınmaz, Manavgat İlçesi, Side (Kemer) Mahallesi'nde, KemerBulvarı'nın 120m kadar güneyinde, Antalya-Manavgat Karayolu'nun 130m kadar batısında, 1584 sokak üzerinde ve bu yola kuzey yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat İlçe Merkezi'ne 1km, Antik Side'ye 3km, Akdeniz'e de 2, 5km mesafede bulunmaktadır. Yapı keşif tarihi itibari ile belirli oranda yıpranmış bir görünüme sahiptir.Keşif tarihi itibari ile yapının üzerinde "TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Manavgat-Side Bölge Temsil Kurulu" tabelası bulunmakta olup, yapı ofis amaçlı olarak kullanılır görünümdedir. Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.01.2019 tarih ve E.1990 sayılı yazısının eklerinde, parsel üzerinde bulunan yapının;22.02.2012 tarih ve 2012/10 ruhsat numaralı "Yapı Ruhsatları", 28.02.2014 tarih ve 2014/09 belge numaralı "Yapı Kullanma İzin Belgesi " Bulunmaktadır. Satışa konu 2 bağımsız bölüm numaralı daire yapının zemin katın, doğu cephesinde (merdivenden çıkınca sol tarafında) bulunan dairesidir. Projesine göre daire,antre,banyo,wc,yatak odası,mutfaklı salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Projesine göre dairenin eklentisi durumunda olan, bodrum kat seviyesinde bir de E-2 Deposu bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile yerinde yapılan incelemelerde ise; dairenin zemin kat seviyesinin antre, wc&lavabo, oda, mutfak ve balkon mahallerinden oluşmakta olduğu, bodrum kat seviyesinin de fiiliyatta odalara ayrılarak, antre, wc&lavabo, 2 adet oda ve balkon mahallerinden oluşmakta olduğu görülmüştür. Satışa konu bağımsız bölüm tapu kaydında her ne kadar "Konut" vasfında olsa da keşif tarihi itibari ile yerinde yapılan incelemelerde "İŞYERİ" olarak kullanılır durumda olduğu görülmüştür. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, cephe doğramaları plastik, duvarları alçı sıva üstü boya, zemin kaplamaları ise kısmen laminant parke, kısmen de seramiktir. Dairenin bodrum katında bulunan depo niteliğindeki eklentisi, projesine göre 44m2 civarında inşaat alanına sahip olup, dairenin kapalı alanı ile aynı ölçülerde projelendirilmiştir. Projesine göre satışa konu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 69m2 olarak hesaplanmış olup, fiiliyatta ise ters inşaat alanı dubleks olarak kullanlan bodrum katı ile birlikte 69x2=138m2 civarında inşaat alanına sahiptir.03.07.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ndeki tanımına göre; satışa konu bağımsız bölümün net alanı 35m2 olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Antalya İli Manavgat İlçesi Side Mh. 1584 Sk. No:24 Kat:Z D: 2 Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 474,00 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu: Taşınmaz, Side (Manavgat) Turizm Alanı-Side Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda “Konut Alanı (K2)” içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Emsal (E)=0,40 ve 2 Kat olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 13:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 13:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 13:43

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side Kemer Mahallesi, 515 ada 5 parsel numaralı taşınmaz, 474,00 m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde kat irtifakı tesis edilmiştir. 15.05.2012 tarihinde Yönetim Planı oluşturulmuş binanın, satışa konu olan kat irtifakına ayrılan 1/4 arsa paylı, Konut vasıflı, 1. Kat 4 numaralı bağımsız bölümün tamamı borçlu Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. Bağımsız bölümün E-4 Depo eklentisi vardır. Satışa konu bağımsız bölümlerin üzerinde bulunduğu 515 ada 5 parsel numaralı taşınmaz Manavgat İlçesi, Side (Kemer) Mahallesi'nde, Kemer Bulvarı'nın 120m kadar güneyinde, Antalya-Manavgat karayolu'nun 130m kadar batısında, 1584 sokak üzerinde ve bu yola kuzey yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat İlçe Merkezi'ne 1km, Antik Side'ye 3km , Akdeniz'e de 2.5km mesafede bulunmaktadır.Satışa konu parsel üzerinde bodrum kat, zemin kat, 1. normal kat ve çatı katı seviyelerinden oluşmakta olan bir adet betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölümlerin üzerinde bulunduğu yapının Manavgat Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan mimari projesi tarafımızdan incelenmiş olup, projesine göre yapının bodrum ve çatı katları 2'şer adet depo niteliğinde eklentiden oluşmakta, zemin katı ve 1. normal katları ise 2'şer adet daireden oluşmaktadır.Keşif tarihi itibari ile yapının üzerinde "TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Manavgat-Side Bölge Temsil Kurulu" tabelası bulunmakta olup, yapı ofis amaçlı olarak kullanılır görünümdedir. Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.01.2019 tarih ve E.1990 sayılı yazısının eklerinde, parsel üzerinde bulunan yapının; 22.02.2012 tarih ve 2012/10 ruhsat numaralı "Yapı Ruhsatları",28.02.2014 tarih ve 2014/09 belge numaralı "Yapı Kullanma İzin Belgesi"Bulunmaktadır. Satışa konu 4 bağımsız bölüm numaralı daire yapının 1. normal katın, doğu cephesinde (merdivenden çıkınca sol tarafında) bulunan dairesidir. Projesine göre daire, antre, banyo&wc, yatak odası, mutfaklı salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Projesine göre dairenin eklentisi durumunda olan, çatı katı seviyesinde bir de E-4 Deposu bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm tapu kaydında her ne kadar "Konut" vasfında olsa da keşif tarihi itibari ile yerinde yapılan incelemelerde "İŞYERİ" olarak kullanılır durumda olduğu görülmüştür. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, cephe doğramaları ise plastiktir. Dairenin çatı katında bulunan depo niteliğindeki eklentisi, projesine göre 9m2 civarında inşaat alanına sahiptir. Projesine göre satışa konu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 69m2 olarak hesaplanmış olup, fiiliyatta ise ters dubleks olarak kullanılan çatı katı ile birlikte 69+9=78m2 civarında inşaat alanına sahiptir. 03.07.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ndeki tanımına göre; satışa konu bağımsız bölümün net alanı 35m2 olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Antalya İli Manavgat İlcesi Side Mahallesi 1584 Sk No:24 Kat 1 Daire:4Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 474,00 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu :Taşınmaz, Side (Manavgat) Turizm Alanı-Side Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda “Konut Alanı (K2)” içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Emsal (E)=0,40 ve 2 Kat olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 14:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 14:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 14:27

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side Kemer Mahallesi, 515 ada 5 parsel numaralı taşınmaz, 474,00m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında tapuda kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde kat irtifakı tesis edilmiştir.15.05.2012 tarihinde Yönetim Planı oluşturulmuş binanın, satışa konu olan kat irtifakına ayrılan1/4 arsa paylı, Konut vasıflı, Zemin Kat 1 numaralı bağımsız bölümün tamamı borçlu Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. Bağımsız bölümün E-1 Depo eklentisi vardır. Taşınmaz, Manavgat İlçesi, Side (Kemer) Mahallesi'nde, Kemer Bulvarı'nın 120m kadar güneyinde, Antalya-Manavgat Karayolu'nun 130m kadar batısında, 1584 sokak üzerinde ve bu yola kuzey yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat İlçe Merkezi'ne 1km, Antik Side'ye 3km, Akdeniz'e de 2,5km mesafede bulunmaktadır. Hudutları itibari ile parselin kuzeyi yol (1584 sokak), diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrilidir. Parsel çevresinde bulunan imar yolları açılmış ve kaplanmıştır.Projesine göre yapının zemin katında bulunan daireler, içeriden birer dubleks merdiveni vasıtası ile hemen altlarında/bodrum katlarında bulunan depo niteliğindeki eklentilerine bağlanmış durumda, Yapının 1. normal katında bulunan daireler de, içeriden birer dubleks merdiveni vasıtası ile hemen üstlerinde/çatı katlarında bulunan depo niteliğindeki eklentilerine bağlanmış durumdadır. Keşif tarihi itibari ile yapının üzerinde "TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Manavgat-Side Bölge Temsil Kurulu" tabelası bulunmakta olup, yapı ofis amaçlı olarak kullanılır görünümdedir. Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.01.2019 tarih ve E.1990 sayılı yazısının eklerinde, parsel üzerinde bulunan yapının; 22.02.2012 tarih ve 2012/10 ruhsat numaralı "Yapı Ruhsatları", 28.02.2014 tarih ve 2014/09 belge numaralı "Yapı Kullanma İzin Belgesi" Bulunmaktadır. Satışa konu 1 bağımsız bölüm numaralı daire yapının zemin katın, batı cephesinde (merdivenden çıkınca sağ tarafında) bulunan dairesidir. Projesine göre daire, antre, banyo&wc, yatak odası, mutfaklı salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Projesine göre dairenin eklentisi durumunda olan bodrum kat seviyesinde bir de E-1 Deposu bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile yerinde yapılan incelemelerde ise; dairenin zemin kat seviyesinin antre,wc&lavabo, oda, mutfak ve balkon mahallerinden oluşmakta olduğu, bodrum kat seviyesinin de fiiliyatta odalara ayrılarak, antre, wc&lavabo, 2 adet oda ve balkon mahallerinden oluşmakta olduğu görülmüştür. Satışa konu bağımsız bölüm tapu kaydında her ne kadar "Konut" vasfında olsa da keşiftarihi itibari ile yerinde yapılan incelemelerde "İŞYERİ" olarak kullanılır durumda olduğu görülmüştür. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, cephe doğramaları plastik, duvarları alçı sıva üstü boya, zemin kaplamaları ise kısmen laminant parke, kısmen de seramiktir. Dairenin bodrum katında bulunan depo niteliğindeki eklentisi, projesine göre 44m2 civarında inşaat alanına sahip olup dairenin kapalı alanı ile aynı ölçülerde projelendirilmiştir. Projesine göre satışa konu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 69m2 olarak hesaplanmış olup fiiliyatta ise ters dubleks olarak kullanılan bodrum katı ile birlikte 69x2=138m2 civarında inşaat alanına sahiptir. 03/07/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan planlı alanlar imar yönetmeliğindeki tanıma göre satışa konu bağımsız bölümün net alanı 35 m2 olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Antalya İli Manavgat İlçesi Side Mahallesi 1584 Sk No: 24 Kat: Zemin Daire No: 1 Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 474,00 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu:Taşınmaz, Side (Manavgat) Turizm Alanı-Side Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda “Konut Alanı (K2)” içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Emsal (E)=0,40 ve 2 Kat olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 14:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 14:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:59

12/09/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR