TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/619 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, ZÜMRÜTKAYA Mahalle/Köy, Karakolaltı Mevkii, 385 Ada, 4 Parsel, 2. kat, 11 nolu bağımsız bölüm.

Adresi : Gökyazı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20 Kale/Antalya
Yüzölçümü : 1.079,29 m²
Arsa Payı : 3/79
İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında; Ayrık nizam, zemin + 4 kat müsaadeli, arsa toplam taban alanının %40 ını geçmemek üzere, yol cephelerinden 5m. komşu cepheden 3,5m.çekme mesasi vardır.
Kıymeti : 980.400,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İpotek kaydı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 14:00

22/05/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer