TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Ankara ili Keçiören ilçesi Şenlik mahallesi Beyaz Sokak 11 kapı numaralı Yüceer Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan 13 nolu taşınmaz tapu kaydında Şenlik mahallesi, 4185 ada 2 parselde kayıtlı 1.033,00 m2 yüzölçümlü 60/1130 arsa paylı 2. Kat 13 nolu meskenin bulunduğu bina ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında iki bodrum zemin 3 normal kat olarak 40-45 yıl önce inşa edildiği her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda mesken antre, salon, 3 oda, mutfak, wc, banyo ve iki balkondan oluştuğu giriş kapısı çelik iç kapılar ahşap doğrama üzeri yağlı boyalı pencereler pvc doğrama ve ısıcamlı olduğu doğalgaz kombi kat kaloriferi ile ısınma sağlandığı kuzey(arka) ve batı(sol yan) tarafa baktığı balkonlar alanı 7,50 m2 balkonlar hariç net alanı 76,50 m2 olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Şenlik Mahallesi Beyaz Sokak Yüceer Apartmanı No: 11/13 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.033,00 m²
Arsa Payı : 60/1130
İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2023 tarih ve1229875 sayılı cevabi yazılarında, 4185 ada 2 parselin ''Konut Alanı'' kullanımına ayrıldığı ve yapılaşma koşularının ''Ayrık Nizam 4 Kat'' olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP 4185 ADA 16 PARSEL ALEYHİNEMÜRUR HAKKI 01/01/1900 TARİH

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer