TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre; Tapu Kaydı : Ankara İli, Akyurt İlçesi, Kızık Mahallesi, Bağderesi mevkii, 3200 ada 176 parseli teşkil eden 2.169,49 m2 yüzölçümlü "Kerpiç Ev Ahır Samanlık ve Bağ" nitelikli ana taşınmazın 1/1 hissesi; borçlu adına kayıtlıdır. Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin: Parsele ait yapı ruhsatı kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir. Yapılar ruhsatsız inşa edilmiştir. Konumu: Ana taşınmaz, kuzeybatıda toprak haldeki kadastro yoluna cephelidir. Yakın çevresinde tarım amaçlı kullanılan araziler bulunmaktadır. Bölgede yapılaşma düşük seviyede olup köy merkezlerindeki yapılaşmalar ile az sayıdaki hayvancılık yapılarından ibarettir. Özel araçlar ile ulaşım sağlanmaktadır. Elektrik hattı, şebeke suyu, telekomünikasyon hattı bulunmaktadır. Teknik altyapıları tamdır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri:

(3200 Ada 176 Parsel) Parsel yüzölçümü 2.169,49 m2 olup tapu kaydında "Kerpiç Ev Ahır Samanlık ve Bağ" vasfındadır. Parsel sınırları mahallinde belirsizdir. Taşınmaz geometrik olarak amorf şekilde, batıya doğru inen eğimli yapıdadır. Parsel, köy yerleşkesi dışında bulunmakta ve kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Arazi geneli ham toprak halinde olup parsel üzerinde konut ve ahır yapıları mevcuttur. Parsel üzerinde 133m2 oturum alanlı, 3 katlı ve toplamda 399m2 alanlı, betonarme taşıyıcılı, tuğla duvar üzeri sıva+boyalı, çatısı kiremit kaplamalı konut yapısı mevcuttur. Parsel üzerinde 345m2 oturum alanlı, tek katlı, yığma yapı tarzında, çatısı trapez sac kaplamalı ahır-depo yapısı mevcuttur.

Adresi : Kızık Mahallesi, Kızık Küme Evleri, No:84 Akyurt/Ankara
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 14:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:55
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer