TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/316 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İl, Merzifon İlçe, KARACAKAYA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 111 Ada, 43 Parsel, Tek katlı yığma kargir ev ve eklentileri ile 78,06 m2 yüz ölçümlü salon, mutfak, odalar banyo wc gibi piyeslerden oluşmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır.

Adresi : Karacaköy Köyü Köyiçi Mevkii Merzifon Amasya Merzifon / AMASYA
Yüzölçümü : 807,35 m2
İmar Durumu :Yok.
Kıymeti : 143.562,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:09


(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer