TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/186 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/05/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Aksaray İl, Merkez İlçe, TAŞPAZAR Mahalle/Köy, 2531 Ada, 13 Parsel, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 465,00 m² yüzölçümlü, tapu kayıtlarında arsa olarak kayıtlı olan 2531 ada 13 parseldir. Taşınmaz köşe parsel konumunda olup, güney ve batı yönlerinde imar yollarına cephelidir. Mahallinde yapılan incelemelere göre parsel üzerinde, konut amaçlı bir yapı ile muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan yapı, yığma yapı tarzında, kısmi bodrum + zemin + 1 normal katlı olarak inşa edilmiş olup, yaklaşık 35-40 yıllıktır. Yapının bodrum katı yaklaşık 20 m², zemin katı yaklaşık 135 m² ve 1. normal katı yaklaşık 135 m² olmak üzere, toplam kullanım alanı yaklaşık 290 m²dir. Binanın dış cepheleri dekoratif dış cephe boyası, giriş kapısı demir doğramadır. Mahallinde yapılan incelemelere göre binanın bodrum katında kömürlük, zemin katı ile 1. normal katında birer adet mesken bulunmaktadır. Parsel üzerinde ayrıca, 3 adet elma, 1 adet erik ve 1 adet ayva ağacı ile 10 adet üzüm mevcuttur.

Adresi : Aksaray Merkez Taşpazar Mahallesi 2531 Ada 13 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 465,00 m2
Kıymeti : 1.785.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Taşpazar Mahallesi, 2531 Ada, 11 Parsel, Aksaray merkez Taşpazar mahallesi 2531 ada 11 parsel sayılı taşınmaz, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 548,00 m² yüzölçümlü, tapu kayıtlarında arsa olarak kayıtlı olan 2531 ada 11 parseldir. Taşınmaz ara parsel konumunda olup, güney yönünde imar yoluna cephelidir. Mahallinde yapılan incelemelere göre parsel üzerinde herhangi bir kullanım bulunmamakta olup, boş arsa durumundadır.

Adresi : Aksaray Merkez Taşpazar Mahallesi 2531 Ada 11 ParselAksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 548 m2
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer