ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, 4.092.888,00 TL'ye Sakarya Akyazı'da icradan satılacak 3326 m² tarla . İşte detaylar...

T.C.
AKYAZI
İCRA DAİRESİ
2023/280 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/280 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Yahyalı Mahallesi, Çökekler mevkii, 107 ada, 75 parsel sayılı taşınmaza ait bilgiler 23/05/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre yazılmıştır. Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın vasfı tarla olup, taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Ekli bilirkişi raporunda taşınmaza ait resimler mevcuttur. 3.YAHYALI MAHALLESİ 107/75 NOLU PARSELİN DEĞERLENDİRMESİ: 3.1.TAPU BİLGİLERİ: Alacağa konu taşınmaz tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yahyalı Mahallesi, 11 Cilt, 1027 Sayfada 107 Ada 75 Parsel 3326,59m² yüzölçümlü “Tarla” vasfındaki taşınmaz olup, tapuda malik adına TAM pay olarak kayıtlıdır Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yahyalı Mah. 107 Ada 75 Parselin Uydu görünümü Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yahyalı Mah. 107 Ada 75 Parselin görünümü 3.2.İMAR DURUMU: Bahse konu taşınmazın bulunduğu alanın imar durumu ile ilgili olarak, Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.05.2023 tarih ve 754-34359 Sayılı yazısında; Söz konusu parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Yahyalı Mahallesi 107 ada 74,75 ve 76 nolu parseller Yahyalı Köy Yerleşik Alan Haritasında köy yerleşik alan içerisinde kalmaktadır. Yine aynı parseller 08.04.2013 tarihinde onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kırsal yerleşim alanı içerisinde kalmaktadır. Bahse konu parseller üzerinde ruhsatlı yapı bulunmamaktadır. 3.3.HÂLİHAZIR DURUMU: Dava konusu taşınmaz Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi içerisinde bulunmakta olup, 3326,59m² yüzölçümünde “Tarla” vasfıyla tapuda kayıtlıdır. Alacağa konusu taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen yakın yamuk şeklinde,%0-2 eğime sahip olup, taşınmazın kuzey yönünden yola cephesi bulanmaktadır. Alacağa konu taşınmaz üzerinde bir adet yapı bulunmaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu 380 metre doğu yönünde Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü Binası ve 1,7 Km güneydoğu yönünde Akyazı Kaymakamlık Binası ve güneydoğu yönünde 2,0 Km mesafede Akyazı Belediye Binası (Şehir Merkezi) bulunmaktadır. 3.4.ANALİZ, TESPİT VE GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTİ: 3.4.1. Yahyalı Mahallesi 107 ada 75nolu parselin Arsa Değerlendirmesi: Keşif tarihi itibariyle, taşınmazın arazi değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmış, bölgede değerleme tarihine yakın dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu parsel için metrekare birim fiyatı belirlenmiştir. Bulunan emsaller, konum, büyüklük, fiziksel özellik ve imar durumu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, bölgedeki emlak pazarının güncel değerlemesi için internetten gayrimenkul satış ilanları incelenmiş, emlak komisyonculuğu yapanlarla görüşülerek taşınmaz alım satım rayiçleri göz önüne alınarak piyasa değerleri araştırılmıştır. Bu birim değerlere takdirlerimizde katılarak piyasa birim değeri tespit edilmiştir. Emsal Karşılaştırma Yöntemi ile dava konusu parselin keşif tarihi itibari 1 m² fiyatının 1200,00 TL/m² edeceği kanaatine varılmıştır. Keşif tarihi itibari ile Arsa Değeri :

ADA/PARSEL ALANI(M2) BİRİM FİYATI
(TL/M2)
TOPLAM TUTAR
(TL)
107/75 3326,59 1200,00 3.991.908,00

3.4.2.Yapıların Değerlendirmesi: Alacağa konu taşınmaz üzerindeki bulunan 5-10 yıllık olançelik konstrüksiyon yapı tarzında inşa edilen tek katlı dıştan cepheleri sıvasız ve çatısı trapnez saç örtülü tek katlı kesimhane olarak yapılmış 85m² alana sahip yapıdır. Yapı yıpranma oranı : % 10
Yapının Birim Maliyeti : 2023 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinden yararlanılmıştır. Buna göre değerleme konusu taşınmaz ;I.Sınıf yapılarda B Grubu yapılar içindedir. Bu fiyat içine yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı (%25) dahil, plan, proje, altyapı, ruhsat maliyetleri dahil değildir. Alacağa konu Yahyalar Mahallesi 107 ada 75 nolu taşınmazın arsa+yapı toplam değeri 3.991.908,00 TL +100.980,00TL = 4.092.888,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Sakarya İli,Akyazı İlçesi, YahyalıMahallesi, Çökekler Mevkii, 107 Ada, 75 Parsel Akyazı / SAKARYA
Yüzölçümü : 3.326,59 m2
İmar Durumu :Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.05.2023 tarih ve 754-34359 Sayılı yazısında; Söz konusu parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Yahyalı Mahallesi 107 ada 74,75 ve 76 nolu parseller Yahyalı Köy Yerleşik Alan Haritasında köy yerleşik alan içerisinde kalmaktadır. Yine aynı parseller 08.04.2013 tarihinde onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Palnı kapsamında kırsal yerleşim alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 4.092.888,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 31/05/2017 tarih ve 5076 yevmiye numaralı(Bu parsel 5403 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz.) beyanı vardır.Yine Taşınmaz üzerinde 16/09/2020 tarih 12261 yevmiye numaralı 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.beyanı vardır.Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını, güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek taşınmazı yerinde görmüş ve şartnamede yazılı şekliyle kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
Artırma Bilgileri

Milli Emlak, İzmir'deki 6 Parseli 19 Milyon TL'ye Satacak Milli Emlak, İzmir'deki 6 Parseli 19 Milyon TL'ye Satacak
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:58
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:58

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR