Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), blokzincir ve metaverse teknolojileri alanında araştırma ve uygulama yapmak üzere yeni bir merkez kurdu. YTÜ Blokzincir ve Metaverse Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTÜ METAM), Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle faaliyete geçti.

YTÜ METAM, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik, metaverse, blokzincir ve genişletilmiş gerçeklik teknolojileri ve uygulama alanları konularında bilimsel araştırmalar, incelemeler, uygulamalar yapmak ve eğitim vermek, bu çalışmaları desteklemek, sunmak ve yayımlamak amacıyla kuruldu.

Merkez, ayrıca Türkiye ve yabancı ülkelerdeki üniversiteler ve ilgili kurumlar ile Üniversite arasında bilimsel ve akademik iş birliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek veya katılmak, kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek, danışmanlık hizmeti vermek, raporlar hazırlamak, bilimsel yayınlar yapmak, altyapı ve kaynakları oluşturmak, geliştirmek, kullanmak, paylaşmak, işletmek, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanmak, proje teklifleri hazırlamak, yürütmek, değerlendirmek, raporlamak, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek, öğrenci, araştırmacı ve personel yetiştirmek, burs, ödül, teşvik gibi imkanlar sağlamak gibi faaliyet alanlarına sahiptir.

Dink Ailesi Avukatı: Ogün Samast da Faydalanabilir Dink Ailesi Avukatı: Ogün Samast da Faydalanabilir

YTÜ METAM’ın yönetim organları, Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olarak belirlenmiştir. Müdür, Merkezin akademik, idari ve mali işlerinden sorumlu olan, Rektör tarafından atanan ve görev süresi üç yıl olan kişidir. Yönetim Kurulu, Merkezin akademik, idari ve mali işlerine ilişkin kararlar almak, uygulamak ve denetlemekle görevli olan kuruldur. Danışma Kurulu ise, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunmak, Merkezin çalışmalarını desteklemek ve yönlendirmekle görevli olan kuruldur.

Kaynak: HABER MERKEZİ