Egemen Ilgın’dan et fiyatlarına ilişkin değerlendirme Egemen Ilgın’dan et fiyatlarına ilişkin değerlendirme

TÜİK'in 2023 yılına dair 'İstatistiklerle Yaşlılar' verileri, 65 yaş üstü nüfusun artan yoksulluk sorununu gözler önüne seriyor. 2019 yılında yüzde 14,2 olan yaşlılarda yoksulluk oranı 2023 yılında yüzde 21,7'ye yükseldi. Bu artış, son 4 yılda yaşlı nüfusun yoksulluk oranında yüzde 7,5'lik bir artışa tekabül ediyor.

H3: Kadınlarda Yoksulluk Oranı Daha Yüksek

Yoksulluk oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı kadınlarda yoksulluğun erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor. Yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2019'da yüzde 12,1 iken 2023'te yüzde 20,7'ye yükseldi. Yaşlı kadınlarda ise bu oran 2019'da yüzde 15,9 iken 2023'te yüzde 22,4'e ulaştı.

Yaşlılar Çalışmaya Daha Fazla Katılıyor

Yaşlı nüfusun artan yoksulluk oranına rağmen işgücüne katılım oranında da bir artış görülüyor. Yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranı 2019 yılında yüzde 12 iken 2023 yılında yüzde 12,2 oldu. Yaşlı erkeklerde işgücüne katılım oranı 2023'te yüzde 20 iken, yaşlı kadınlarda bu oran yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

Yaşlılarda En Fazla Yoksulluk Tarımda

İşgücüne katılan yaşlı nüfusun sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla yoksulluğun tarım sektöründe olduğu görülüyor. Yaşlı nüfusun yüzde 57,7'si tarımda, yüzde 32,1'i hizmetlerde, yüzde 7,3'ü sanayide ve yüzde 2,8'i ise inşaat sektöründe çalışıyor.

Yaşlı Nüfus Artıyor, Yaşam Süresi Uzuyor

Türkiye'de yaşlı nüfus artarken, yaşam süresi de uzuyor. 2023 yılında 65 yaş ve üstü nüfus 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Nüfus projeksiyonlarına göre bu nüfusun 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6'ya ulaşması öngörülüyor. Hayat tablolarına göre ise doğuşta beklenen yaşam süresi erkekler için 74,8 yıl, kadınlar için ise 80,3 yıl oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ