Ormanlar göçü önlüyor

Ormanlar radyasyonu azaltıyor, sıcak ve soğuğu dengeliyor, trafik gürültüsünü azaltıyor, işsizliğin çözümünde etkin rol oynuyor

Ormanlar göçü önlüyor

HABER/ Engin YAVUZ

Ormanların, bilinen sayılamayacak kadar çok sayıdaki yararlarının dışında, aralarında, radyasyonu önlemek, sıcak ve soğuğu dengelemek, işsizliği önlemede etkin bir rol oynamak, otoyol gürültüsünü azaltmak gibi yararları da bulunuyor.

Türkiye’de orman alanının 21 milyon 703 bin hektar olduğunu, bunun, yüzde 13.7’sinin verimli, geri kalan kısmının da verimsiz olduğunu belirten uzmanlar, ormanın insanoğlunun yaşamının her safhasında ihtiyaç duyduğu, yapacak ve yakacak hammaddesi kaynağı olduğunu belirttiler.

Ormanlardan bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak ile mineral nitelikli çakıl ve kum gibi hammaddelerin bir kısmının da elde edildiğini anlatan uzmanlar, ormanların yararlarından bazılarını şöyle sıraladılar:

“ Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidir. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yeraltı sularının oluşmasına yardım eder. Bitki örtüsü ve toprağın içerisinde büyük miktarda karbon depoladıklarından iklim üzerinde olumlu etki yapar. Aşırı sıcakları düzenler, ısı tamponu görevi yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını arttırır, radyasyonu önler. Ormanlar, eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanağı sağlar. Havası suyu, doğal görünümleri sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. Orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş olanakları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır. Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaş ekonomisi bakımından değer taşıyan reçine ve katran gibi maddelerin elde edilmesinde yararlı olur.”

GÜRÜLTÜYÜ AZALTIYOR

Ormanların bütün faydalarının yanında gürültüyü azaltması, oksijen kaynağı olması ile insan yaşamını daha sağlıklı ve güzel kıldığını belirten yetkililer, ormanın 50 metre genişliğindeki bir otoyolun trafik gürültüsünü 203-0 desibel azalttığını söylediler. Yapraklı ağaçlarda 50 kuş türünün yaşayabileceğini anlatan uzmanlar, 25 metre boyunda ve 12 metre tepe çatısına sahip bir kayın ağacının saatte 1.5 kilogram oksijen ürettiğini dile getirdiler. Yetkililer, ağaçların diğer yararlarını da şöyle sıraladılar: “Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı da 30-40 ton tozu emer. Hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 50`si ormanlar tarafından temizlenip, dezenfekte edilir. 100 yaşİndaki bir kayın ağacı, saatte yaklaşık 40 kişinin çıkardığı 2.35 kilogram karbondioksiti tüketir. Egzoz ve benzeri zehirli gazlar ile kirli suları dezenfekte ederek temizler.”

YORUM EKLE

banner97

banner96