Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir isim seçti. Seçim, 15 Mayıs 2024 tarihli karar ile resmiyet kazandı. Karar, Resmi Gazete'nin 32548 sayılı nüshasında yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Muhsin Şentürk Göreve Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154. maddesi ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32. maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun gösterdiği adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

Yargıtay Kanunu ve Anayasa Çerçevesinde Seçim

Cumhurbaşkanlığı kararında atıfta bulunulan Anayasa'nın 154. maddesi, Cumhurbaşkanına yüksek yargı органы (organı) başsavcılarını seçme yetkisi veriyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kapsama giriyor.

2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30. maddesi ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının atanma şartlarını düzenliyor. Bu maddeye göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, meslekte en az on beş yıl kıdem sahibi olan ve Yargıtay üyeliğine seçilebilecek durumda bulunanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.

Yasanın 32. maddesi ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görev süresini beş yıl olarak belirliyor. Bu süre dolunca yeniden atanma yapılabiliyor.

 Muhsin Şentürk Kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ün daha önceki görevleri ve mesleki tecrübesi kamuoyunun merak konusu oldu. Henüz Şentürk'ün özgeçmiş bilgileri resmi kaynaklardan paylaşılmadı.

Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmek için aranan koşullardan hareketle, Muhsin Şentürk'ün en az 15 yıllık mesleki kıdeme sahip olduğu ve Yargıtay üyeliğine seçilebilecek durumda bulunduğu değerlendiriliyor.

Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın Görevleri Nelerdir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre kamu adına takibat yapmak ve suçların işlenmesini önlemek ile görevlidir. Bu kapsamda çeşitli birimleri bulunmaktadır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlıca görevleri şunlardır:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürek yakan haber geldi... Vedat Zorba şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürek yakan haber geldi... Vedat Zorba şehit oldu
  • Kamu davası açmak ve kamu davasının yürütülmesini sağlamak.
  • Soruşturma evresindeki işlemleri denetlemek.
  • Ceza infazı ile ilgili işleri yürütmek.
  • Haksız tutukluluk ve gözaltı şikayetlerini incelemek.
  • Kanunların uygulanması konusunda takip ve denetimde bulunmak.

Yeni atanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün bu görevleri yerine getirmesi bekleniyor.

Editör: Kazim Bozkurt