İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAMANLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yamanlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yamanlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 10/11/2023
Figen SÖYLEV
Vergi Dairesi Müdürü
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ (İLAN NO:20231106-TKP-132321)
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
01 1750145591 37111509108 AHMET BİLİR MANAVKUYU MAH. 244 SK. Kapı No:5/2 Daire No:7 Tel: BAYRAKLI İZMİR 201612201612 6331 S.K. İ.P.C. 6331 S.K. İ.P.C. 2022112366KBE0000005 2022112314KBO0000011 14.158,00 0,00 0,00 14.158,00
02 3560095587 10549816116 ERGİN ERGİNAL YALI MAH. 6440/1 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201806201806 6331 S.K. İ.P.C. 6331 S.K. İ.P.C. 2023020366KBG0000001 2023020314KBQ0000001 16.829,00 0,00 0,00 16.829,00
03 3870120780 20768245666 MEHMET EMRE FİDANBOY ESKİÇEŞME MAH. AHMET TANER KIŞLALI CAD. Kapı No:21A Daire No:4 Tel: BODRUM MUĞLA 201701201712 MAHKEME İ.P.C. MAHKEME İ.P.C. 2023060966KBG0000027 2023060914KBQ0000055 42.200,00 0,00 0,00 42.200,00
04 3870120780 20768245666 MEHMET EMRE FİDANBOY ESKİÇEŞME MAH. AHMET TANER KIŞLALI CAD. Kapı No:21A Daire No:4 Tel: BODRUM MUĞLA 201601201612 MAHKEME İ.P.C. MAHKEME İ.P.C. 2023060966KBG0000028 2023060914KBQ0000057 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
05 5650080644 36313880800 HAZIM ORHAN KOCABAŞ GÖDENE MAH. HANEDAN CAD. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ CY-22 Kapı No:102 Daire No:14 Tel: MERAM KONYA 201801201812 KARAR İLAM HARCI KARAR İLAM HARCI 2023100266KBI0000005 2023100214KBS0000055 136.148,76 0,00 0,00 136.148,76