Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir 2 Nolu Şube üyeleri Karşıyaka iskelede bir araya gelerek seçime yönelik açıklamalarda bulundu. Seçmenlere çağrıda bulunan Veli-Der üyeleri, basın açıklamasının ardından Karşıyaka Çarşı’da oy kullanacak vatandaşlara bildiri dağıttı.

Veli-Der adına basın açıklamasını 2 Nolu Şube Başkanı Turgut Aydın okudu. Aydın, basın açıklamasında şu noktalara değindi:

“Önümüzdeki pazar günü Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gideceğiz. Bu seçimde, sadece cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Bu seçimde yapacağımız tercihle çocuklarımızın ve gençlerimizin dolayısıyla ülkemizin geleceğini de oylamış olacağız. O nedenle bu seçimde;

Tercihimiz, karma eğitimi reddeden, medrese eğitimini zorunlu eğitim statüsüne sokmak isteyen çağ dışı zihniyete değil; laik, bilimsel, demokratik, kamusal, karma eğitimi savunan anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, çocuklarımızı tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakarak yaşamlarının karartılmasına/çalınmasına sebep olanlardan yana değil; çocuklarımızın barınma hakkına sahip çıkan anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, kendi çocuklarına sınav sorularını sızdırarak, işe alımlarda biat, itaat ve sadakati esas alıp çocuklarımızın geleceğini çalanlardan yana değil; liyakati esas alan anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, çocuklarımızı okullarda açlığa mahkum eden değil, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını sağlayan bir anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, “Bir defadan bir şey olmaz”, “çocuğun rızası var”, “15 yaşında kız çocuklarına dini nikâh kıyılabilir” diyerek çocuk istismarını meşrulaştırmaya, normalleştirmeye çalışan zihniyete değil;  kız erkek bütün çocukların korunması gerektiğini ve özellikle kız çocuklarının yerinin koca evi olmadığını, okul olduğunu savunan anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, “yalnız kadınları sahiplendireceğiz”, “kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, fıtrata aykırıdır” diyerek kadını aşağılayan, yok sayan çağ dışı zihniyetten yana değil; kadını ve erkeği yaşamın her alanında eşit gören anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, kadınların taciz, tecavüz, her türlü şiddet ve cinayete kurban gitmelerine sessiz kalan, failleri koruyan, mağdurları suçlayan erkek egemen zihniyete değil; erkeğin her türlü şiddetine karşı kadını koruyan yasa ve sözleşmeleri hayata geçirecek anlayıştan yana olmalıdır.

Tugay: Bu yerleşke daha da büyümeli, gelişmeli ve güçlenmeli! Tugay: Bu yerleşke daha da büyümeli, gelişmeli ve güçlenmeli!

Tercihimiz, toplumu etnik kökenine, inancına, cinsiyetine, cinsel yönelimine göre nefret söylemleriyle ayrıştıran değil; toplumu tüm farklılıklarımıza rağmen kaynaştıran anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, bir avuç azınlığın çıkarı için doğayı katleden, kendi dışında hiç bir canlının yaşam hakkına saygı göstermeyen ve parayı yaşamın merkezine koyanlardan yana değil; doğanın insana ait olmadığı, insanın doğaya ait olduğu düşüncesinden hareketle doğaya sahip çıkan, tüm canlıların yaşam hakkını savunan, anlayıştan yana olmalıdır.

Tercihimiz, kendinden olmayan ve kendi gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı tanımayan domuz bağcılardan yana değil; farklılıklara ve onların yaşam haklarına saygılı olan anlayıştan yana olmalıdır.

Kısaca bu seçim iyi ile kötünün, aydınlık ile karanlığın seçimi olacaktır. Bu seçimde sandığa gitmemek, tarafsız kalmak gibi bir lüksümüz yoktur. Çünkü söz konusu olan çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin geleceğidir. Bu konuda tarafsız kalmak karanlığa, kötülüğe taraf olmaktır. İleride bunun sorumluluğunu taşımamak için mutlaka sandığa gidip oyumuzu aydınlıktan, iyilikten yana kullanmalıyız.

Ayrıca, “Artık yapacak bir şey yok, ne yaparsak yapalım kaybediyoruz” diyen umutsuzlara seslenmek istiyoruz: Senin, içinde bulunduğun umutsuzluk hali tam da muktedirin istediği durum. Unutma, umutsuzluk teslimiyettir; asla teslim olma. Pazar günü sandığa gidip vereceğimiz oy, yarınlar için bir direniştir. “Benim vereceğim bir oydan ne olur” deme.  Vereceğin bir oy sarayları, saltanatları çökertebilir. Veli-Der olarak; tüm halkımızı, çocuklarımızın aydınlık geleceği için laik, bilimsel, kamusal eğitim talebimizi ve eşit, özgür, demokratik bir Türkiye özlemimizi hayata geçirmeyi taahhüt eden cumhurbaşkanından yana tercihlerini kullanmaya çağırıyoruz.”