Amcasını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı Amcasını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla İlçesi'nde tartışmaya neden olan arazi mevcut Urla Belediyesi yönetimi tarafından geri alınacak. Söz konusu arazinin kayyım döneminde Gençlik Merkezi yapılmak üzere Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini açıklayan belediye, bu süre zarfında ruhsat başvurusunun yapılmadığını, yasadışı başlatılan kazının da engellendiğini duyurdu. Konunun gündem olması üzerine Urla Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. 

Kamuoyuna duyurulur:
Urla Belediyesi’nin Kayyım yönetiminde olduğu dönem içerisinde 7 Temmuz 2022 tarihinde alınan
197 sayılı karar ile 3302 ada 4 parsel numaralı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Urla Belediyesi
ortaklığında olan hisseli taşınmaz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi gereğince “Gençlik
Merkezi” olarak kullanılmak üzere 25 yıllık süre ile bedelsiz olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğüne tahsis
edilmiş idi.
29 Haziran 2024 tarihinde söz konusu taşınmazda yasal olmayan kazı çalışması gerçekleşmiş ve Urla
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmak istenen yasa dışı kazıya izin verilmemiştir.
İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde söz konusu alanın Belediye hizmetlerinde
kullanılmak üzere yüksek gelir getirici potansiyele sahip konumda olması ve merkez mahallelerde hali
hazırda 4 adet açık- kapalı spor tesisi mevcut olması nedeniyle, söz konusu projenin diğer
mahallelerde uygulanması daha doğru olacağı belirtilerek, tahsis iptaline gidileceği kendilerine
bildirilmiştir.
Tahsisin üzerinden iki (2) yıl geçmiş bulunmakta olup söz konusu parselde herhangi bir ruhsat
alınmadığı tespit edilmiş ve tarafımızca tahsis iptal hakkı da doğmuştur.
Unutulmamalıdır ki, Urla sadece merkez mahallelerden ibaret değildir ve hemşehrilerimizin tüm
sosyal altyapı imkânlarından eşit faydalandırılması daha adil olacaktır.
Çevre Mahallerde gerçek anlamda spor tesislerine ihtiyaç bulunduğundan yapılacak yatırımın faydalı
olması adına, kendilerine buradaki tahsis iptal edilirken alternatif alanlar sunulmuştur.
Spor tesisi bulunmayan mahallelerimizden; Denizli Mahallesi 3833 Ada 1 Parsel (7.188 m2), Gülbahçe
Mahallesi 469 Ada 1 Parsel (9.567 m2), Bademler Mahallesi 262 Ada 64 Parsel (31.220 m2+17.212
m2), Kalabak Mahallesi 4607 Ada 1 Parsel (2.300 m2) ve İçmeler Mahallesi 2780 Ada 1 Parsel (2.703
m2) sayılı taşınmazlarda bu projeyi hayata geçirmeleri için tahsis işlemi yapılabileceği kendilerine
iletilmiştir. Fakat bu önerimiz kendileri tarafından kabul görmemiştir.
Urla Belediyesi olarak; ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi kamunun hakkını korumaya,
gençlerimizi spora teşvik etmeye ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz.
Kamu yararını gözeterek gerçekleştirdiğimiz çalışmaların siyasetin içine çekilmesini ve olayların
çarpıtılmasını kınıyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi