2024 yılı YKS sınavının ardından YKS puan hesaplama işlemleri yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca öğrenci, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite hayalleri için YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına 8 Haziran'da katıldı. Öğrenciler, sınav sonrasında TYT puan hesaplama yöntemlerini araştırıyor. Sınavın ikinci oturumu ise 9 Haziran'da gerçekleşecek. YKS sonuçları açıklanana kadar öğrenciler, YKS puanı nasıl hesaplanır sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor.

Abdi İpekçi suikastında adı geçen Yalçın Özbey öldü Abdi İpekçi suikastında adı geçen Yalçın Özbey öldü

YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilir. Her adayın doğru ve yanlış cevapları belirlenerek ham puanı hesaplanır. Yanlış cevapların dörtte biri doğru cevaplardan çıkarılarak ham puan bulunur.

Adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma hesaplanır. Bu değerler kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır. İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli sorular üzerinden puanlama yapılır.

TYT puan hesaplama sürecinde adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 ham puan almaları gerekir. Bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanır.

TYT ve AYT Puan Hesaplama Detayları

A-TYT puanı, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülür. Temel Matematik ve Türkçe testlerinden her birinden 5 ham puan alan adaylar, 150 TYT puanı elde ederler.

AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve ilgili ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanır. İlgili testlerden en az 0,5 ham puan alan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanır. TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT puanları hesaplanmaz.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanları, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulur. İlgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adaylar, 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı alırlar.

Sosyal Bilimler Testi Detayları

Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrenciler, TYT Sosyal Bilimler Testinde bu sorulardan muaf tutulur. Bu öğrenciler yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplarlar. TYT Sosyal Bilimler Testi toplam 25 sorudan oluşur ve tüm adaylar ilk 15 sorudan sorumludur.

Kaynak: haber merkezi