Temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2022 sonuna kıyasla yüzde 11,2 artarak 165,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu artış, Türkiye'nin ekonomik dengesindeki değişiklikleri yansıtıyor ve finans piyasaları için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Bankaların Katkısı

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bu dönemde yüzde 4'lük bir artışla 64,8 milyar dolara ulaştı. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler yüzde 7,9 artarak 11,6 milyar dolara çıktı. Bu, finans sektörünün uluslararası kaynaklara olan bağımlılığını gösteriyor.

Yabancıların Etkisi

Yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 4,4 azalarak 20,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Ancak yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 12,9 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu, yabancıların Türk bankalarına olan güvenini yansıtıyor.

THY'nin bazı seferleri iptal edildi THY'nin bazı seferleri iptal edildi

Kamu ve Özel Sektör Borçları

Kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,8 artarak 32 milyar dolar seviyesine yükseldi. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise değişmeyerek 87,4 milyar dolar olarak kaldı. Bu durum, Türkiye'nin kamu ve özel sektör borçlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Döviz Kompozisyonu

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 48,4'ünün dolar, yüzde 25,2'sinin avro, yüzde 9,1'inin TL ve yüzde 17,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülüyor. Döviz cinsleri arasındaki denge, Türkiye'nin uluslararası ticaretindeki dengesizlikleri yansıtıyor.

Kaynak: AA