Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı hane halkı tüketim harcaması verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, hanelerin tüketim amaçlı harcamalarında konut ve kira yüzde 24 ile ilk sırada yer aldı. En düşük pay ise yüzde 0,8 ile sigorta ve yüzde 1 ile eğitim harcamalarına ayrıldı.

Harcama Kalemleri ve Dağılımı

Türkiye genelinde hane halklarının yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,9 ile ulaştırma, üçüncü sırayı ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. En düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.

Ortalama Tüketim Harcaması

Aylık ortalama tüketim harcaması, hane halkı başına 24 bin 383 TL, kişi başına ise 12 bin 521 TL olarak belirlendi. Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye olan haneler, ulaştırma harcamalarına yüzde 22,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18,9 oranında pay ayırdı. Müteşebbis geliri olan haneler ise ulaştırma harcamalarına yüzde 27,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19,5 pay ayırdı.

Gelire Göre Harcama Dağılımı

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla, en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik gruptaki hane halkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,4 pay ayırdı. En yüksek gelir grubunda olan beşinci yüzde 20'lik gruptaki hane halkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 28,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14,5 ve lokanta ve konaklama hizmetlerine yüzde 6,9 pay ayırdı.

Makine ihracatı ilk 5 ayda 11,7 milyar dolar oldu Makine ihracatı ilk 5 ayda 11,7 milyar dolar oldu

Hane Halkı Büyüklüğüne Göre Harcama Dağılımı

Hane halkı büyüklüğüne göre, tek kişilik haneler konut ve kira harcamalarına yüzde 31,8, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,3 pay ayırdı. Yedi ve daha fazla kişilik hane halkları ise gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30,2, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,9 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,9 pay ayırdı.

Editör: Kazim Bozkurt