Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada paylaşılan ve bir grup doktorun 'bozkurt' işareti yaptığı görüntülere dair bir basın açıklaması yaptı.

Odun yüklü kamyon devrildi; aracın altında sıkışan sürücü kurtarıldı Odun yüklü kamyon devrildi; aracın altında sıkışan sürücü kurtarıldı

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda basında ve sosyal medyada hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntülerin yayımlandığı" belirtilerek, hekimlerin farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmalarının doğal olduğu ancak meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken tarafsızlıklarını korumakla yükümlü oldukları vurgulandı. Açıklamada, Hekimlik Andı ile TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları hatırlatıldı ve toplumun mesleğe güven duymasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu nedenle hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir. Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır. Gerek hekimlere gerek hekimleri istihdam eden kurumlara, toplum sağlığı açısından son derece önemli olan 'hekimin yansızlığı' ilkesini ve güveni koruma yükümlülüğünü bir kez daha anımsatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi