İ L A N
T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/196 Esas
KARAR NO : 2023/293
Davalı : 1- MENEMEN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : 2- RAMİ ALKHALAFALABDULLA
Mahkememizden verilen 10/10/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile; "Davacının davasının KABULÜ İLE, İzmir ili, Çiğli ilçesi, Balatçık Mah./Köy, C:26, H:255, BSN:1 T.C. Kimlik No:58987614918'da nüfusa kayıtlı Oomar ve Zahra oğlu, 01/08/1980 Deır/Azzor/Suriye doğumlu davacı RAMİ ALKHALAFALABDULLA'nın nüfus kayıtlarında ALKHALAFALABDULLA olan soyadının HEKİMOĞLU olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, " karar verilmiştir.
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01929413