İ L A N
T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/167 Esas
KARAR NO : 2023/247
Davalı : 1- MENEMEN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : 2- TAHİR BÖLGEBAŞI
Mahkememizden verilen 18/07/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;"Davacının davasının KABULÜ İLE, İzmir ili, Menemen ilçesi, Kazımpaşa Mah./Köy, C:6, H:335, BSN:15 T.C. Kimlik No:49291305104'da nüfusa kayıtlı Tahir ve Nebahat oğlu, 01/01/2002 Menemen doğumlu davacı TAHİR BÖLGEBAŞI'nın nüfus kayıtlarında BÖLGEBAŞI olan soyadının DERGE olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE " karar verilmiştir.
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01893227