TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerle birlikte, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bu düzenlemeler, pazarcıların maliyetlerini düşürmeyi ve anonim şirketlerde yönetim kurulu uygulamalarını daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Pazarcıların Maliyetleri Azaltılıyor

Yeni düzenlemeyle, kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin, pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Bu sayede, pazar yerlerinde bulunan satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Bu değişiklikle birlikte, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

3 Mayıs 2024 tarihinden önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

Bayramda Noterler Açık Mı? Kurban Bayramı Haftasında Noterlerin Çalışma Durumu Bayramda Noterler Açık Mı? Kurban Bayramı Haftasında Noterlerin Çalışma Durumu

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Düzenlemeleri

Düzenlemeler kapsamında, anonim şirketlerde başkan ve başkan vekillerinin görev süreleri, 3 yıl olan yönetim kurulu üyeleriyle uyumlu hale getirilecek. Ayrıca, anonim şirketlerde, üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesi sağlanacak.

Yönetim kurulu üyesi, başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilecek. İstemin uygun görülmesi halinde çağrı, yönetim kurulu başkanınca yapılacak. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı istemi üzerine başkan, yönetim kurulunu, istemin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırmak zorunda olacak. Bu süre içinde yönetim kurulu toplantıya çağrılmadığı veya yönetim kurulu başkanı veya başkan vekiline ulaşılamadığı hallerde, çağrı doğrudan istem sahiplerince yapılabilecek.

TBMM Başkanvekili'nden Ara

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 15. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Editör: Kazim Bozkurt