TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1064 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri :

Kesinleşen bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz; tapunun Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 10606 ada 1 parselde kayıtlı, 1.322,79 m2 yüzölçümü, 1/36 arsa payı, B Giriş 3. kat (8) b.b. no.lu mesken nitelikli taşınmazın tamamıdır. Taşınmazın asansörde 1. katta yer aldığı, (3+1) tipinde; plan itibariyle; giriş holü, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo tuvalet ve salonla irtibatlı kapalı bir balkondan ibaret, net 115,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Adresi: Sarıyer Huzur Mahallesi, Kültür Sanat Sokak No: 4 (Ayazağa Oyak Sitesi 43-B Blok) K: 1 D: 8 Sarıyer / İSTANBUL

İmar Durumu: 18.03.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı’nda, KAKS:2.20, TAKS: 0.40, Yençok: Serbest yapılanma şartlarında, “K3” lejantlı “KONUT’’ alanında kaldığı, ancak 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (b) bendinin ek paragrafına göre Yençok: Serbest olarak belirlenemeyeceği, Geçici 20. Maddesine göre bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğine ilişkin hususların 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, adı geçen parselde plan değişikliği ve revizyonları yapılana kadar imar uygulaması yapılamadığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.600.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler: Ada içi otopark mevcuttur beyanı vardır. (21/08/1992 T. Ve 3886 Y.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 12:21
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 12:21

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri :

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 10284 ada 4 parselde kayıtlı, 785,00 m2 yüzölçümü, 100/1600 arsa payı, 2. kat (11) b.b. no.lu daire nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede; taşınmazın (3+1) tipinde; plan itibariyle; giriş holü, salon, mutfak, üç oda, banyo tuvalet ve bir balkondan ibaret, net 90,00 m2 kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Adresi: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Boru Çiçeği Sokağı No: 17 Zeren Apartmanı K: 2 D: 11 Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu: 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli – Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 15.11.2014 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H: 5 kat konut alanında kaldığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler: 28/09/2012 Tarihli raporuna göre; bu bağımsız bölümün projesinde belirlenen bağımsız bölüm numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur beyanı vardır. (02/10/2012 T. Ve 16121 Y.)

Artırma Bilgileri

Bursa Mudanya'da daire icradan satılacak Bursa Mudanya'da daire icradan satılacak

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 13:41
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 13:41

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri :

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 2073 ada 116 parselde kayıtlı, 2.480,00 m2 yüzölçümü, 58/5000 arsa payı, 6. kat (62) b.b. no.lu mesken nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede; taşınmazın (2+1) tipinde; plan itibariyle; giriş holü, salon, mutfak, iki oda, banyo tuvaletten ibaret, net 72,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Adres: Şişli Kaptanpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi No: 31 Bilaş İş Merkezi A Blok K: 6 D: 62 Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu: 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli – Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 15.11.2014 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H:8 kat (Hmaks:28,50m) irtifada, blok nizam, konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:01
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:01
16/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için