Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nda (DDK) bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, 17 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişikliklerin amacı, DDK’nın denetim faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini sağlamak.

Manisa'da Elektrik Kesintisi 3 Aralık 2023 Manisa'da Elektrik Kesintisi 3 Aralık 2023

Denetim faaliyetine yardımcı olma

Değişikliklerden biri, DDK’nın denetim faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde bilgi, belge ve personel isteyebilmesine olanak tanıyan bir hüküm eklenmesi oldu. Böylece, DDK denetim yapacağı kurum veya kuruluşlardan gerekli gördüğü her türlü desteği alabilecek.

Personel atama ve görevlendirme

Değişikliklerden bir diğeri, DDK personelinin atama ve görevlendirilmesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın yetkili kılınması oldu. Buna göre, DDK Başkanı’nın talebi üzerine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, DDK Sekreterliği’nde çalışacak idari personeli atayacak veya görevlendirecek. Ayrıca, DDK Başkanı’nın talebi üzerine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, DDK üyeleri, raportörler ve diğer personelin görev yerlerini değiştirebilecek.

Mali haklar

Değişikliklerden bir başkası, DDK personelinin mali haklarına ilişkin oldu. Buna göre, DDK personelinin mali hakları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından belirlenecek. Ayrıca, DDK personelinin özlük dosyaları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda tutulacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ