Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, yıllık ölümlerin yaklaşık yüzde 7'si istihdamla bağlantılı. İlginç bir şekilde, araştırmaya göre ölüm oranı erkekler arasında kadınlardan daha yüksek.

Çeşme'de 10 düzensiz göçmen yakalandı Çeşme'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

İstihdam Kaynaklı Ölümlerin Gerçek Yüzü

ILO'nun "Daha Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamları İçin Bir Çağrı" başlıklı çalışması, yılda 2,96 milyon ölümün 2,6 milyonunun istihdamdan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Dolaşım sorunları, kanser ve solunum yolu hastalıkları gibi etkenler bu üzücü istatistiklere katkıda bulunuyor. Geriye kalan 330 bin ölüm ise iş kazalarında yaşanıyor.

İş Yerinde Ölümler ve Oransal Azalma

Çalışmaya göre, iş yerinde meydana gelen ölümlerin sayısı nüfusla aynı oranda düşüş gösteriyor. Diğer bir deyişle, oransal olarak daha az insanın çalıştığı günümüzde, yüzyılın başına kıyasla daha az insan ölüyor. İşten kaynaklanan ölümler 2000'den 2019'a kadar yüzde 12 artarken, çalışan nüfus aynı dönemde yüzde 26 arttı. Raporda, "Tanı araçları son yirmi yılda önemli ölçüde gelişerek tespit edilen vakaların artmasına katkıda bulunmuştur" görüşüne yer veriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ