İzmir Ödemiş'te mahkemeden satılık 8.181 m² tarım arazisi İzmir Ödemiş'te mahkemeden satılık 8.181 m² tarım arazisi

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/939 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, G22a15b2d pafta, 10284 ada 20 parsel sayılı, 570,66 m² yüz ölçümlü ''6 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası'' vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 1. Bodrum kat, 4 nolu, MESKEN nitelikli ve 920 / 28533 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi.
İMAR DURUMU: Pendik Beledeiye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün cevabi yazısında; "Doğu(Orta)Mah.10284ada20parsel(Eski:8623ada21parsel)12.03.2015onaytarihli1/1000ölçekliOrtaveDumlupınarMahalleleriRiskliAlanıUygulamaİmarıPlanındaTabanOturumu:0.40maksh:4katyapılaşmakoşullukonutalanındakalmaktadır.Sözkonusuparsel13.02.2017tarihve2017/9921sayılıBakanlarKuruluKararıilebelirlenenOrta ve dumlupınarMahalleleriRiskliAlanısınırlarıiçerisindeyeralmaktadır." denilmektedir.
Söz konusu parsel 13.02.2017 tarih ve 2017/9921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Riskli Alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Kentsel tasarım projesi İlçe belediyesince onaylanmadan uygulama izni verilmemektedir.Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan dijital incelemede, 19.01.2016 tarih 13 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır.
KONUMU:Taşınmaz, idari olarak İstanbul ili, Pendik İlçesi, Orta Mahallesi Güzelköy Sokak No: 14 Kat: Bodrum İç Kapı No: 4adresli yerde bulunmaktadır.Taşınmaz semt merkezinde ve D100 karayoluna yakın konumda yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Pendik Metro İstasyonu, D100 Karayolu, Dolayoba Kayalık Camii, Özel ve Kamu okulları ile günlük hayatı idame ettirecek ticari işletmeler yer almaktadır.caddeye cepheli binaların zemin kotunda kurumsal semt marketleri ile mağazalar bulunmaktadır. Ticari faaliyetler ve ulaşım parsele 50m uzaklıktaki 50. Yıl caddesi üzerinden kolaylıkla sağlanabilmektedir.Taşınmaz Belediye hizmetlerinden tam olarak faydalanmaktadır.
SATIŞA KONU 1. BODRUM KAT 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (Pendik İlçesi, Doğu(İdari Mh. Orta) Mahallesi, 10284 Ada, 20 Parsel)
Taşınmazın bulunduğu bina Güzelköy sokak üzerindeyer almaktadır.Onaylı mimari projesine göre; 2. Bodrum katta; 1 ve 2 no.lu meskene ait odalar, sığınak, görevli odası, 1. Bodrum katta, bina girişi ve 4 adet mesken ile zemin ve diğer normal katlarda 4er mesken nitelikli(3. Normal katta yer alan taşınmazlar dubleks niteliktedir.)olmak üzere toplam 20 adet bağımsız bölümler bulunmaktadır.Bina çevresi 0,5m beton duvar ile tecrit edilmiştir.Dış cephesi, dış cephe boyalıdır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bep-TR web sayfasında ve dosyasında Enerji Kimlik Belgesi bulunmamaktadır.Ana giriş kapısı ve rüzgarlık camlı demir kapıdır.Merdiven küpeşteleri alüminyum profil malzemeden imal edilmiştir. Binada yolcu asansörü bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi kombi sistemi olup, radyatör ve kombi monte edilmiştir.
SATIŞA KONU 1. BODRUM KATTAKİ 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ:
Taşınmaz daire nitelikli ve 1. Bodrum katta yer almaktadır. 4 no?lu bağımsız bölüm, bina girişine göre sol tarafta olup, kuzeybatı cephelidir. Projesine göre, salon+mutfak nişi, 2 oda, banyo- wc ve hol hacminden oluşmakta net kullanım alanı 45 m2 (brüt 55 m2) olarak tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik,pencereleri PVC doğramadır.Taşınmazın ısınması doğalgaz yakıtı kullanmak suretiyle, kombi ısınma sistemidir, radyatörler monte edilmiştir..
Adresi :Orta Mahallesi Güzelköy Sokak No: 14 Kat: Bodrum İç Kapı No: 4 Pendik / İSTANBUL
Yüzölçümü : 45 m2
Arsa Payı : 920/28533
İmar Durumu :Yukarıda belirtildiği gibi
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Haciz ve otopark bedeline ilişkin taahhütname

İLAN İÇİN