Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde Muş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İdare'de bedelsiz olarak görülebilir.

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

Geçici teminatın (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) yatırıldığına dair makbuz, (Teminatı TL olarak yatıracaklar, ihalesine girecek taşınmaz bilgileri belirtmek suretiyle, Muş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya adı geçen Kurumun, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Muş Şubesindeki TR 2800 0100 0095 0000 1000 5709 iban numaralı hesabına yatırabilirler. Geçici teminatın banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde Muş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak "Muhasebe İşlem Fişini" ihale saatinde İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.)

Yasal yerleşim yerini gösterir belge (tüzel kişiler için) veya ikametgah belgesi (gerçek kişiler için),

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü,

Detaylı bilgi için tıklayınız.