Kocaeli Kartepe'de icradan satılık 3+1 94 m² daire Kocaeli Kartepe'de icradan satılık 3+1 94 m² daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. İşte detaylar...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliği Kadrolarına  Başvurma  Atama  ve  Yükseltilme  Yönergesi  (bakınız:  www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Üniversitemiz     akademik     kadrolarına     tüm     başvurular     https://muybis.mu.edu.tr/ atama/ilanlar web adresi üzerinden "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu" doğrultusunda hazırlanarak elektronik olarak alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Bütün   adayların   Devlet   hizmetine   girmede   aranan   niteliklere   sahip   olmaları gerekmektedir.
2) Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  doçent  unvanını  almış  olanlar  ile  Profesörler müracaat edemezler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) (*)Adayların  "Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik"in  ilgili  maddelerinde  belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
7) Üniversitemiz   Öğretim   Üyeliği   Kadrolarına   Başvurma   Atama   ve   Yükseltilme Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) Mecburi  hizmet  yükümlülükleri  olanların  2547  sayılı  Kanun’un  35’inci  maddesinin 3’üncü  paragrafında  belirtilen  eş  durumu  veya  sağlık  mazeretlerine  ilişkin  belgeleri  teslim etmeleri gerekmektedir
9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
10) Başvuruda    istenen    aşağıda    belirtilen    tüm    belgelerin    https://muybis.mu.edu.tr/ atama/ilanlar web adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Müracaat edecek adaylar Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde erişebileceklerdir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
PROFESÖR VE DOÇENT KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;

1- ÖĞRETİM     ÜYESİ     BAŞVURU     DİLEKÇESİ     (http://www.personel.mu.edu.tr/ tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği),   (İlgili   sekmeden   indirilecek   dilekçe   örneğinin,   doldurulduktan   sonra   ıslak   olarak imzalanması  ve  bu  şekliyle  taranarak  sisteme  yüklenmesi  gerekmektedir.)  Ayrıca  dilekçenin aslının   müracaat   süresi   içerisinde   Üniversitemiz   Personel   Dairesi   Başkanlığına   iletilmesi gerekmektedir.  Elektronik  Başvuruyu  tamamlayan  adayların  dilekçe  haricinde  elden/posta  ile belge göndermelerine gerek yoktur.
2- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ
3- DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ (İlan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya   doktora   mezuniyet   şartı   isteniyor   ise   bu   belgeler   yüklenecektir.   Mezuniyet   şartı aranmayanlar  için  bu  belgenin  yüklenmesine  gerek  yoktur.  (e-Devlet  üzerinden  doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler geçerlidir.)
4- FOTOĞRAF  (Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
6- DOÇENTLİK BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)
7- HİZMET BELGESİ ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi  yükleyeceklerdir.  Üniversitemiz  içinden  başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8- BİLİMSEL   ÇALIŞMA   VE   YAYIN   DOSYASI   (Kılavuzda   Belirtildiği   Şekilde Ekleyiniz)
9- a)  MUĞLA      SITKI      KOÇMAN      ÜNİVERSİTESİ      ÖĞRETİM      ÜYELİĞİ KADROLARINA   BAŞVURMA   ATAMA   VE   YÜKSELTİLME   YÖNERGESİ   BAŞVURU
FORMU  [Bu  formun  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için) ]
b) Profesörlük takdim çalışması (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10- a)DOÇENTLİK    SÖZLÜ    SINAVI    BAŞVURU    DİLEKÇESİ    [Bu    dilekçenin
doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle  taranarak  sisteme  yüklenmesi gerekmektedir.(Doçent kadrosuna müracaat eden ve sözlü sınava girecek adaylar için) ]
Doçentlik  Eser  İncelemesinden  geçerek  Doçentlik  ünvanı  almış  ancak  sözlü  sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul  (ÜAK)  tarafından  belirlenecek  jüriler  tarafından  yapılacaktır.  (Muğla  Sıtkı  Koçman Üniversitesi   Öğretim   Üyeliği   Kadrolarına   Başvurma   Atama   ve   Yükseltilme   Yönergesi'nin 5.maddesi )
b) YABANCI DİL BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)
11- DENEME   DERSİ   DİLEKÇESİ   (*Genel   Açıklamalar   6.   madde   kapsamında başvuracak  adaylar  için)  (Bu  dilekçenin  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;
1- BAŞVURU    DİLEKÇESİ    (http://www.personel.mu.edu.tr/tr/dokuman    adresindeki Atama  Belgeleri  sekmesi  altında  yer  alan  Öğretim  Üyesi  Başvuru  Dilekçe  Örneği),  (İlgili sekmeden  indirilecek  dilekçe  örneğinin,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının müracaat süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlığına iletilmesi gerekmektedir. Elektronik Başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.
2- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ
3- DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ
4- FOTOĞRAF  (Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
6- HİZMET BELGESİ ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi  )  bu  belgeyi yükleyeceklerdir.  Üniversitemiz  içinden  başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
7- BİLİMSEL   ÇALIŞMA   VE   YAYIN   DOSYASI   (Kılavuzda   Belirtildiği   Şekilde Ekleyiniz)
8- MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA  ATAMA  VE  YÜKSELTİLME  YÖNERGESİ  BAŞVURU  FORMU  (Bu  formun
doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle  taranarak  sisteme  yüklenmesi gerekmektedir.)
9- YABANCI DİL BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)
10- DENEME   DERSİ   DİLEKÇESİ   (*Genel   Açıklamalar   6.   madde   kapsamında başvuracak  adaylar  için)  (Bu  dilekçenin  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu
şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ABD
/PROGRAM
ÜNVAN DER. AÇIKLAMA
ÖÜ202341 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Dr.Öğr. Üyesi 2 Arkeoloji     alanında     doktora     yapmış olmak.  İonia  Demir  Çağı-Arkaik  Dönem Yerleşim     Sistemleri,      Ölü      Gömme Gelenekleri       ve       Anıtsal       Mimari Bezemeleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ202342 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Prohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Dr.Öğr. Üyesi 3 Arkeoloji     alanında     doktora     yapmış olmak.  Güneydoğu  Ege  Geç  Tunç  Çağı Kültürleri-Kronolojisi,  Karia  Arkeolojisi ve   Karia   Savunma   sistemleri   ile   ilgili çalışmaları olmak.
ÖÜ202343 Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Dr.Öğr. Üyesi 3 Felsefe  alanında  doktora  yapmış  olmak. Mantıksal   Pozitivizm   Tarihi,   Ekonomi Felsefesi-Tarihi   ve   Geometri   Felsefesi- Tarihi alanlarında çalışmaları olmak
ÖÜ202344 Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dr.Öğr. Üyesi 4 Tarih   alanında   doktora   yapmış   olmak. Türkiye    Cumhuriyeti,    Azerbaycan    ve Türk    dünyasında    modernleşme,    ulus düşüncesi  ve  siyasi  hareketler  ile  ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ202345 Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Bilgi Sistemleri Profesör 1 Doçentliğini    Nicel    Karar    Yöntemleri alanında  almış  olmak  ve  Sağlam  Ridge Regresyon   Analizi  alanında   çalışmaları olmak.
ÖÜ202346 Fethiye İşletme Fakültesi İşletme Üretim
Yönetimi ve Pazarlama
Doçent 1 Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış  olmak;  dijital  iletişim,  tüketim  ve pazarlama alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ202347 Fethiye İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret Doçent 2 Doçentliğini   Pazarlama   alanında   almış olmak;  marka  değeri,  portföy  yatırımları ve  sosyal  medya  pazarlaması  alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ202348 Fethiye Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı Dr.Öğr. Üyesi 5 Ziraat    Fakültelerinin    Bahçe    bitkileri bölümünden mezun olmak. Yüksek lisans ve   doktora   eğitimini   Bahçe   Bitkileri Anabilim Dalında yapmış olmak. Yabani meyveler    konusu    üzerine    çalışmaları olmak.
ÖÜ202349 Fethiye Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Doçent 1 Doktorasını  ve  Doçentliğini  Entomoloji alanında  almış  olmak.  Böceklerle  ilgili faunistik ve sistematik çalışmalar yapmış olmak.        Entomopatojen        funguslar konusunda  ve  uçucu  yağların  böcekler üzerinde     toksik     etkileri     ile     ilgili çalışmaları olmak.
ÖÜ202350 Fethiye Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji Dr.Öğr. Üyesi 5 Ziraat     Fakültelerinin     Bitki     Koruma bölümünden      mezun      olmak.      Bitki mikolojisi alanında tezli yüksek lisans ve doktora      yapmış,      baklagil       fungal hastalıkları,   moleküler   bitki   mikolojisi, funguslarda  genetik  farklılık,  Real-time PCR   yöntemi   ve   gen   ifadesi   üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ202351 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Deniz Biyolojisi Profesör 1 Doktorasını  Su  Ürünleri  Temel  Bilimler Anabilim   Dalında   yapmış,   doçentliğini Su  Ürünleri  bilim  alanında  almış  olmak. Mikroplastik     kirliliği,     çift     kabuklu yumuşakçalar,  balıklar  ve  su  bitkilerinde ağır metaller ile ilgili çalışmaları olmak.
ÖÜ202352 Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Temel Bilimleri İç Sular Biyolojisi Dr.Öğr. Üyesi 1 Su       Ürünleri       Mühendisi       olmak, doktorasını   Su   Ürünleri   Mühendisliği Anabilim     Dalında     yapmış,     doktora sonrası   yurtdışı   araştırma   deneyimine sahip      olmak      ve      yabancı      tatlısu balıklarının     hayat     süreçleri     üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202353 Tıp Fakültesi (*) Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji uzmanı olmak ve doçentliğini bu alandan almış olmak, Türk Kardiyoloji Derneği      Yeterlilik      belgesi      olmak, koruyucu   kardiyoloji ve hiperlipidemi konularında çalışmaları olmak.
(Açıklamalar 6. madde)
Kaynak: İLAN.GOV.TR