Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/99 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Menteşe İlçe, GAZELLER Mahalle/Köy, AĞALAR TARLASI Mevkii, 154 Ada, 10 Parsel, Cinsi ve fiili kullanımı tarla, yüzölçümü 10.612,51 m2 dir. Topografik olarak hafif eğimli bir yapıda olan taşınmaz geometrik olarak yamuk şeklindedir. Batı sınırı yaklaşık 141 mt kadastral yola cepheli olan taşınmaz, fiili halde kuru tarım arazisi niteliğindedir. Üzerinde herhangi bir yapı ve bina yoktur. Batı sınırında sınır hattı boyunca çam ve badem ağaçları bulunan taşınmaz üzerinde 5-6 adet yetişkin zeytin ağacı ile kuzeydoğu tarafında 13-15 yaşlarında 20 civarında zeytin ağacı vardır. Gazeller mahallesi Ağalar tarlası mevkiinde kain taşınmaz, Gazeller mahallesinin kuşuçumu olarak yaklaşık 3,5 km batı tarafında , ana yerleşim alanı dışındadır. Google Eart üzerinden yapılan tespite göre, yaklaşık 830 mt rakımlı arazi havadar, etrafı açık ve panoramik doğa manzaralıdır. Stabilize haldeki kadastral yola cepheli olan taşınmaz Gazeller mahallesi Muğla - Denizli karayolu kenarında konuşlu, Jandarma Karakolu, 112 Acil sağlık istasyonu, cami, fırın, market vb. alanların bulunduğu yerleşim alanına 6,5 km mesafededir. Taşınmazın bulunduğu alanda elektrik ve içme suyu bulunmaktadır. Gazeller mahallesi kırsal nitelikli bir yerleşkedir. Gazeller Mahallesi Muğla il merkezi ve merkez ilçe Menteşe'nin kuzeydoğu yönünde , Denizli ili kale ilçe merkezinin ise güneybatı yönünde yer almaktadır.
Adresi : Gazeller Mahallesi Ağarlar Tarlası Mevkii Menteşe / MUĞLA
Yüzölçümü : 10.612,51 m2 Pay payda:1/1
İmar Durumu : İnşaat tarzı Menteşe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, taşınmaz yerleşik alan sınırları dışındadır. 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yoktur.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ