TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/62 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mardin İl, Savur İlçe, SOYLU Mahalle/Köy, yeştin Mevkii, 129 Ada, 15 Parsel, Satışa konu taşınmaz: Savur ilçesi soylu mahallesi (köyü) sınırlarında olup; Arazi şehirler arası yol kenarında olmayıp, meskun mahal yoktur. Dava konusu arazinin hali hazır durumunda nadas olduğu tespit edilmiştir. Arazi toprak yapısı tınlı karakterde, verimli, az eğimli (%3-5), taban arazidir, münavebeli tarla ziraatine elverişlidir. Arazi yakın DSİ sulama kanalı bulunmamaktadır. Arazi 2. sınıf arazi olup sulu tarım yapılmaktadır.

Davalı taşınmazda keşif günü itibari ile sondaj kuyusu ile sulama sisteminin kurulu olduğu gözlemlenmiştir. Davalı arazi 2. sınıf tarım arazisi olup mevcut durumda sulu tarım yapılmaktadır. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunun 3. maddesinin (j) bendinde '' sulu tarım arazisi; tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü şekilde karşılandığı arazilerin'' ifade eder denilmektedir dolayısıyla taşınmazın bulunduğu alan itibariyle 5403 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiğinden '' sulu tarım arazisi'' vasfında olduğu, sondaj kuyusunun faal olduğu, sulanma sisteminin kurulu olduğu ve debisinin sulama için yeterli olduğu heyetimizce tespit edilmiştir. Etrafı tarlalar ile çevrilidir.

Ankara Altındağ'da mahkemeden satılık 155 m² dükkan Ankara Altındağ'da mahkemeden satılık 155 m² dükkan

Adresi : Soylu Mahallesi Yeştin Mevkii 129 Ada 15 Parsel Tarla Vasfında Taşınmaz Savur / MARDİN
Yüzölçümü : 66.687,99 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.233.557,31 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Borçlunun 25/34 hissesi satışa çıkarılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:00.İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için