Manisa Kırkağaç 3 halı saha yapılacak

Manisa Kırkağaç Belediyesi, 3 halı saha yaptırmak için ihaleye çıkacak. Belediye şartnameyi hazırlayarak ihale ilanına çıktı.

Manisa Kırkağaç 3 halı saha yapılacak

Haber/ Arif ARI

Kırkağaç'da  Bostancı, Demirtaş, Kocaiskan Mahalleleri Muhtelif Alanlarda 3 Adet halısaha yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İlana göre ihale 24.02.2021 tarihi, saat 11:00'da Kırkağaç Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler de açıklandı. hale içeriği İdari Şamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

YORUM EKLE