2 orman yoluna büyük onarımı yapılacak

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yuntdağ Orman İşletme Şefliği sorumluluğunda olan 2 yolda büyük onarım yaptırmak için ihaleye çıktı.

2 orman yoluna büyük onarımı yapılacak

Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.  Toplam 3+160 km uzunluğunda 2 adet orman yolu büyük onarımı yaptırılacağı belirtildi.
İhale teklif verme süresi,

15 Şubat 2021 saat 14:00'de Orman İşletme Müdürlüğünde verilecek.  İstenen belgeler:
İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İşin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 15:05
YORUM EKLE

banner97

banner96