Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/309 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre : Manisa ili, Kula ilçesi, Gökdere mahallesi, Gökdere mevkii 165 ada 11 parsel 22.835,62 m2 yüzölçümünde tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde borçlunun hissesi 1/2 olup, yalnızca borçlunun hisesi satılacaktır. taşınmaz tarım arazisi nitliğnde olup, toprak yapısı kumlu- tınhlı %8-10 arasında değişken meyilli, taşlı tarım arazisidir. Hali hazırda üzerinde herhangi bir müştemilat yoktur. taşınmazın bir kısmı sürülmüştür. bir kısmında ekomomik verim çağında 6-8 yaşlarında ceviz ağacı dikilidir. bir kısmı ise çalılık anallarla mevcuttur. taşınmaz tarımsal faaliyette aktif olarak kullanılmaktadır. bölgede kuru tarım yapılmaktadır.
Yüzölçümü : 22.835,62 m2
Kıymeti : 68.506,86 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2023 - 13:33
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:33
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bilirkişi raporuna göre : Manisa ili, Kula ilçesi, Gökdere mahallesi, Kır mevkii 180 ada 95 parsel 10.741,38 m2 yüzölçümünde tarla vasfındadır. taşınmaz tarım arazisi nitliğnde olup, toprak yapısı kumlu- tınhlı %2-4 arasında değişken meyilli, taşsız tarım arazisidir. Hali hazırda üzerinde herhangi bir müştemilat yoktur. keşif günü itibariyle üzerinde hububat ekilidir. taşınmaz işlenebilir toprak yapısına ve derinliğine sahiptir. taşınmaz tarımsal faaliyette aktif olarak kullanılan parseldir. bölgede kuru tarım yapılmakta olup, arpa- buğday-mercimek- fiğ bitkisi gbi ekim münavebesi uygulanmaktadır. rehin alacaklısı rehin bedeli altında satış muvaffakat etmediğinden rehin bedeli ve masraflar üzerinden satışa çıkarılacaktır.
Yüzölçümü : 10.741,38 m2
Kıymeti : 42.965,52 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2023 - 14:33
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 14:33
23/03/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Aydın Efeler'de icradan satılık daire Aydın Efeler'de icradan satılık daire

ilan için