TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/230 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Manisa İli, Gördes İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 268 Ada 4 Parselde kayıtlı taşınmaz 366,00 m2 yüzölçüme sahip olup borçlunun bu taşınmaz üzerinde 1/2 hissesi vardır. Taşınmaz bahçeli kargir iki ev niteliğinde olup parselin kuzey-doğu cephesinde zemin kat 60 m2 ve 1.kat 60 m2 olmak üzere toplam 120 m2 büyüklüğünde yapı bulunmaktadır. Dış duvarlar boyalı-sıvalı, pencereler ve dış kapı pvc-pimapen doğramadan yapılmıştır. Parselin güney cephesinde 1 adet 95 m2 büyüklüğünde mesken nitelikli taşınmaz bulunmaktadır. Bahçe giriş kapısı demir-doğramadan yapılmış olup yapının dış cephesi sıvalı-boyalı, üzeri kiremit çatı ile kaplıdır. Pencereler Pvc-pimapen doğramadan yapılmıştır. Mesken giriş kapısı Amerikan-çelik kapıdır. Yapının kuzey cephesinde teras alanı bulunmakta olup demir korkulukları mevcuttur.
Adresi : Kurtuluş Mah. 268 Ada 4 Parsel Gördes / MANİSA
Yüzölçümü : 366,00 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18

İLANIN DEETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ