ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Konya Selçuklu'da icradan satılık 145 m² daire . İşte detaylar...

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2021/1854 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1854 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapu Kayıt Bilgileri: Konya ili, Selçuklu ilçesi, Özlem Mahallesi 28971 ada, 8 parsel sayılı 4.483,00 m2 miktarında Betonarme On yedi Katlı Apartman ve Arsası vasfındaki taşınmaz üzerine tesis edilen kat mülkiyetine göre; 40 cilt, 3948sahifede 10. kat 46 bağımsız bölüm 2566/179320 Arsa Paylı, Mesken vasıflı taşınmazın satışı yapılacaktır. İmar Durumu: Konya İli Selçuklu İlçesi Özlem Mahallesi 28971 ada 8 parsel, mesken sahasında kaldığı, E:2.10, Max TAKS:0.25, çekme mesafeleri mevcut bina olarak belirtilmiştir. Meskenin olduğu Parsel 3194 sayılı yasanın uygulaması ile oluşan İmar parseli olup, üzerinde 2016- 123/48 sayılı Yapı ruhsatlı bina bulunduğu belirtilmiştir. Taşınmazın Adresi: Mesken, Kılınçarslan Mahallesi, Boyalı Sokak, Panora Residance No:3/46, Selçuklu/Konya adresindedir. Bağımsız Bölümün Özellikleri: Taşınmaz; binanın 10.normal katında, bina girişine göre sağ yan ve sağ arka tarafta konumlu, kuzeydoğu ve kuzeybatı cepheli, 2566/179320 arsa paylı, 46 bağımsız bölüm ve kapı numaralı meskendir. Onaylı mimari projesine göre yaklaşık brüt (ortak alanlar hariç) 212,00 m2 kullanım alanına sahip olup( Müdürlüğümüz dosyasından alınan rapora göre toplamda brüt 181,83 m2, yaklaşık net 145,47 m2 kapalı alana sahiptir.) antre, hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş, lavabo/tuvalet ve 1 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın girişinde çelik kapı mevcut olup, zeminleri salon ve odalarda laminant parke, antre, hol, mutfak, banyo, duş, tuvalet ve balkonda seramik kaplama, duvarları banyo, lavabo ve tuvalette fayans kaplama, kalan bölümlerde kâğıt kaplamadır. Mutfakta mutfak dolabı ve tezgâh, antrede vestiyer, banyoda duşakabin, klozet ve banyo dolabı, balkonda cam balkon mevcuttur.
Kıymeti : 4.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhleri bulunmakta olup haciz nedeniyle satışı yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapu Kaydı: Konya İli, Selçuklu İlçesi Yazıbelen Köyü

Köy Civarı Mevkiinde 15 cilt 1414 sahifede 45116 ada166 numaralı parsel Tarla vasfında 97.309,62 m2 miktarında borçlunun 73/300 (23.678,67m2),hissesinin satışı yapılacaktır. İmar Durumu: Selçuklu İlçesi Yazıbelen Köyü Mahallesi 45116 ada 166 parsele ait İmar bilgisi olmadığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sitemi Web sayfasında yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı sınırları dışında, 1/25000 ölçekli Nazım Planında Tarım Alanında kaldığı, Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama yapılacağı belirtilmiştir. Parsel 3402 sayılı yasanın Ek-1 Maddesi gereği uygulaması ile oluşan kadastro parselidir. Taşınmaz; Konya ili, Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesinde, Köy Civarı Mevkiinde konumlu, 97.309,62 m2 yüzölçümlü, 45116 ada 166 parselde bulunan “Tarla” vasıflı taşınmazdır. Parsel belirgin bir geometrik şekle sahip olmayıp, topografik olarak düz bir yapıya sahiptir. Mahallinde parsel sınırlarını teşkil edici herhangi bir malzeme kullanılmamıştır. Taşınmazın kuzey yönünde kadastral yola cephesi bulunmakta olup, diğer yönlerde komşu parsellerle çevrilidir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 2.367.867,42 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotekşerhleri bulunmakta olup haciz nedeniyle satışı yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:56

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Tapu Kayıt Bilgileri: Konya ili,Karatay ilçesi, Erenler Mahallesi

21093 ada, 1 parsel sayılı 2.195,00 m2 miktarında Arsa vasfındaki taşınmaz üzerine tesis edilen kat İrtifakına göre; 11 cilt, 1050 sahifede 3. kat B giriş 8 bağımsız bölüm55/2195 Arsa Paylı, Mesken vasıflı taşınmazın satışı yapılacaktır. İmar Durumu:. Meskenin olduğu Parsel 3194 sayılı yasanın uygulaması ile oluşan İmar parseli olup, üzerinde A Blokiçin 2010/1083-492, B Blok için 2010/1083-492, sayılı Yapı ruhsatları olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın Adresi Mesken; Yediler Mahallesi, Fetih Caddesi, No:62B/8, Karatay/Konya adresindedir. Taşınmazın Konumu Meskenin üzerinde bulunduğu Erenler Mahallesi 21093 ada 1 nolu parselin doğusu Fetih Caddesine, batısı Urfa Sokağa, batısı ve kısmen güneyi Kent Bilgi Sisteminde adlandırılmamış İmar yoluna cephelidir. Bağımsız Bölümün Özellikleri: Taşınmaz; binanın B Giriş 3.normal katında, bina girişine göre sol yan ve sol arka tarafta konumlu, kuzeybatı ve kuzeydoğu cepheli, 55/2195 arsa paylı, 8 bağımsız bölüm ve kapı numaralı meskendir. Onaylı mimari projesine göre yaklaşık brüt (ortak alanlar hariç) 137,00 m2 kullanım alanına sahip olup (Müdürlüğümüz bilirkişi raporuna göre: yaklaşık olarak toplamda brüt 145,33 m2, yaklaşık net 123,53 m2 kapalı alana sahiptir.); antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, lavabo/tuvalet ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmazın girişinde çelik kapı mevcut olup, zeminleri salon ve odalarda laminant parke, antre, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkonda seramik kaplama, duvarları banyo, lavabo ve tuvalette fayans kaplama, kalan bölümlerde saten alçı üzeri plastik boyalıdır
Kıymeti : 1.440.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotekşerhleri bulunmakta olup haciz nedeniyle satışı yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 11:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:06

Diyarbakır Kayapınar'da icradan satılık 150 m² 3+1 daire Diyarbakır Kayapınar'da icradan satılık 150 m² 3+1 daire

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapu Kaydı: Konya İli, Meram İlçesi, Boyalı Köyü Mahallesi

Küçük Çal Mevkiinde, 5 cilt 493 sahifede 38721 ada 72numaralı parsel tarla vasfında 4.506,15 m2 miktarında taşınmazın satışı yapılacaktır. İmar Durumu: Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih 58737 sayılı yazısında gayrimenkule ait ruhsat kaydına rastlanılmadığını, ek imar durum belgesinde Meram İlçesi, Boyalı Köyü Mahallesi, 38721 ada 72 parsel, 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı sınırları dışında, 1/25000 ölçekli Nazım Planında Çayır-Otlak Alanında kaldığı, Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama yapılacağı belirtilmiştir. Parsel 5304 sayılı yasanın 22/a uygulaması ile oluşan kadastro parselidir. Taşınmaz; Konya ili, Meram İlçesi, Boyalı Mahallesinde Küçük Çal Mevkiinde konumlu,4.506,15 m2 yüzölçümlü, 38721 ada 72 parselde bulunan “Tarla” vasıflı taşınmazdır.
Kıymeti : 126.172,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri bulunmakta olup haciz nedeniyle satışı yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 11:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 11:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:16

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.