T.C.
İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLANI

DOSYA NO: 2022/302 Esas
Davacı , FETTAH TÜRK ileDavalı , İZMİR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Damlacık Mahallesi, Boğazlıyan Mevkii 141 ada 16 parselin batısında ve kuzeyinde yer alan 2 adet taşınmazın Hamza ARSLAN'dan, Ummuhan ARSLAN'a intikal ettiği ve davacı Fettah TÜRK'ün Ummuhan ARSLAN'dan satış sözleşmesi ile satın aldığı, dava konusu yerin Ummuhan ARSLAN tarafından 20 yılı aşkındır malik sıfatıylanizasız ve fasılasız tarım arazisi olarak kullanıldığı iddiası ile taşınmazın, davacı Fettah TÜRK adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02049886