ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İzmir Kemalpaşa'da icradan satılık 5.838,58 m² zeytinli bağ. İşte detaylar...

T.C.
KEMALPAŞA
İCRA DAİRESİ
2022/1368 TLMT.

Devlet tapuya ortak olacak Devlet tapuya ortak olacak

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1368 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
İzmir il Kemalpaşa ilçe Armutlu hürriyet mah 366 ada 70 parsel 5.838,58m2 yüzölçümlü zeytinli bağ vasıflı taşınmazın tam payı satılacaktır. Adresi Armutlu Hürriyet mah Bağcılar mevkii Namazgah sokak Kemalpaşa olan taşınmazın kıymeti 2.802.561,00-TLve KDV %10'dur. İmar durumu; İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planında Tarım alanları kapsamında kalmakta ve Bazı ovaların büyük ova alanı koruma alanı belirlenen alan içindedir. Parsel tapuda zeytinli bağ görünse de üzerinde 146 adet kiraz ağacı vardır. 1.sınıf topraklar grubunda, toprak yapısı killi-tınlı, kolüvyal toprak, eğimsiz, sulu, toprak derinliği 90+ cmdir. Üzerinde bina yapı yoktur. Taşınmaz kuş uçuşu K.Paşa merkez 12 km, Armutlu merkez 3 km, Örnekköy merkez 3 kmdir.
Arazi değeri 2.627.361,00-TL+ağaç değeri 175.200,00-TL=2.802.561,00-TLdir.
Kaydındaki şerhler kaydındaki gibidir, diğer (konusu; 3402 s.lı K.nun ek1.maddesine tabidir, 5403 s.lı toprak ve kullanımı K.nun 8.madde hükümlerine tabidir İzmir il tarım orman müdürlüğü şerhi.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 12:00

11/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR