Örnek No:55*

T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/1120 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1120 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Vatan Mahallesi, Arap Deresi mevkii, 3116 ada, 51 parsel, 1. Bodrum ve İkinci Bodrum Kat, 1 Bağımsız bölüm numaralı, Dubleks Mesken niteliğindeki taşınmaz.......
Adresi : Vatan Mahallesi, 9100 Sk, Seymenoğlu Apartmanı, No: 2/1 D:1Karabağlar/ İZMİR
Yüzölçümü : Daire mimari projesine ve yerinde yapılan ölçümlere göre net 146 m², brüt 165m²'dir.
Arsa Payı : 12/60
İmar Durumu : Karabağlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2023 tarih ve 244705 sayılı yazısı ile eki belgelerden; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mah. 3116 ada, 51 parsel, 1/1000 ölçekli 2.Etap Vatan Bozyaka mahallesi ve civarı revizyon imar planında ön bahçesiz bitişik nizam 6 kat konut alanında Kaldığı, 30.12.2004 tarih ve 1806 ruhsat nolu yapı ruhsatı bulunduğu, 06.04.2008 tarih ve 431 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu, 15.10.2004 tarihli numarataj krokisinin bulunduğu, Kentsel dönüşüm alanında kalmadığı anlaşılmıştır.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 11:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 11:30

03/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02028458