Mehmet Barlas hayatını kaybetti Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazlar belirtilen gün ve saatler aralığında açık arttırma suretiyle Elektronik Satış Portalında yapılacaktır. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Foça İlçesi Atatürk Mahallesi Karanlıkdere Mevkii 1753 Ada 2 Parsel Zemin+1 Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı dubleks mesken İzmir İli Foça İlçesi Atatürk Mahallesi 134 Sk. N.12 adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz zemin üstü kiremit örtülü üç tarafı
açık , ahşap sundurmalı alan hariç 45,00m² alanında toplamda zemin+1'nci katta 100,00m² brüt inşaat alanlıdır. Her bağımsız bölümün 1/12 arsa payına 268,72m² arsa alanı düşmektedir. Taşınmaz taş kaplama bina olup , içten merdivenli 2 katlı dubleks mesken vasfındadır. Çevrelerinde genellikle 2 katlı mesken yapılar mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bölge tüm kamu hizmetleri olan elektrik, su, kanalizasyon, çöp toplama hizmetlerinden istifa edilmektedir. Parsel düz bir topoğrafyada denizden yaklaşık 20 metre kotta olup, parsele her yönden ulaşım asfalt ve kilit beton taş döşeli yollardan sağlanmaktadır. Çevresinde 2 katlı dubleks konutlardan oluşan imar adaları bulunmaktadır. Mersinaki Caddesi ve Eski Foça Limanı'na yaklaşık 700,00metre, Foça Hükümet Konağına 1.500,00metre mesafededir. 3.224,61 m2 yüzölçümlüdür.
Adresi : Atatürk Mahallesi 134 Sk. N.12 Foça / İZMİR
Yüzölçümü : 3.224,61 m2
Arsa Payı : 1/12
İmar Durumu : Foça özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde ve 3.derece sit alanında kaldığı, 1/1000 ölçekli Foça 1.etap koruma amaçlı ilave ve revizyon imar planında konut adasında isabet ettiği
anlaşılmış olup, planda belirtilen yapılaşma şartlarının ayrık nizam 2 kat, Taks:0.15, Kaks:0 çekme mesafelerinin yollardan 5.00metre , komşu parsellerden 5,00metre olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 5.100.000,00TL
Teminat Miktarı : 510.000,00TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İkinci ve üçüncü derecede doğal sit şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 14:01
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 14:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Foça İlçesi Atatürk Mahallesi Karanlıkdere Mevkii 1753 Ada 2 Parsel Zemin+1 Kat, 10 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı dubleks mesken İzmir İli Foça İlçesi Atatürk Mahallesi 134 Sk. N.12 adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz zemin üstü kiremit örtülü üç tarafı
açık , ahşap sundurmalı alan hariç 45,00m² alanında toplamda zemin+1'nci katta 100,00m² brüt inşaat alanlıdır. Her bağımsız bölümün 1/12 arsa payına 268,72m² arsa alanı düşmektedir. Taşınmaz taş kaplama bina olup , içten merdivenli 2 katlı dubleks mesken vasfındadır.Çevrelerinde genellikle 2 katlı mesken yapılar mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bölge tüm kamu hizmetleri olan elektrik, su, kanalizasyon, çöp toplama hizmetlerinden istifa edilmektedir. Parsel düz bir topoğrafyada denizden yaklaşık 20 metre kotta olup, parsele her yönden ulaşım asfalt ve kilit beton taş döşeli yollardan sağlanmaktadır. Çevresinde 2 katlı dubleks konutlardan oluşan imar adaları bulunmaktadır. Mersinaki Caddesi ve Eski Foça Limanı'na yaklaşık 700,00metre, Foça Hükümet Konağına 1.500,00metre mesafededir. 3.224,61 m2 yüzölçümlüdür.
Adresi : Atatürk Mahallesi 134 Sk. N.12 Foça / İZMİR
Yüzölçümü : 3.224,61 m2
Arsa Payı : 1/12
İmar Durumu : Foça özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde ve 3.derece sit alanında kaldığı, 1/1000 ölçekli Foça 1.etap koruma amaçlı ilave ve revizyon imar planında konut adasında isabet ettiği
anlaşılmış olup, planda belirtilen yapılaşma şartlarının ayrık nizam 2 kat, Taks:0.15, Kaks:0 çekme mesafelerinin yollardan 5.00metre , komşu parsellerden 5,00metre olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 5.100.000,00TL
Teminat Miktarı: 510.000,00TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İkinci ve üçüncü derecede doğal sit şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2023 - 14:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 14:59
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 14:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 14:59
24/03/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

#ilangovtr Basın No ILN01804163