Komşusu ve eşini vurdu! Komşusu ve eşini vurdu!

Söz konusu projeyle; Sosyal Bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim sürecinde gereksinim duydukları kütüphane desteğini sağlamak amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin başta yakın dönem tarihine ilişkin olmak üzere Türk tarihi, dili ve kültürüne ilişkin kaynaklarını tanıması, öğrencilerin kendilerini zaten ait oldukları tarihin ve ortak hafızanın bir parçası olarak hissetmelerine imkân oluşturulması, okul ortamında sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmeleri, okullarda entelektüel ilerlemenin yayılmasına katkı sağlanması ve öğretmenlerin alan bilgisine ve genel kültürüne kaynaklık edecek eserlere kolayca erişimlerine yardımcı olunması hedefleniyor. “Atatürk Kitaplığı” açılışlarında akademisyenlerle öğrenciler bir araya geliyor ve yükseköğretime geçiş yapacak olan aday öğrencilerin merak ettikleri soruları akademisyenlere yöneltmelerine ve aynı zamanda akademisyenlerin deneyimlerini öğrencilere aktarmalarına ortam sağlanıyor.