Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3516 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, DOĞANLAR Mahalle/Köy, Karasuluk Mevkii, 22418 Ada, 2 Parsel, 28.06.2022 tarihli bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz; tapu kayıtlarına göre, İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesinde, 148,79 m² yüzölçümüne sahip, "Arsa" olarak kayıtlı 22418 Ada, 2 Parsel üzerinde yer alır.Söz konusu taşınmaz Doğanlar Mahallesi, 1575/1 Sokak, No:4 Bornova / İZMİR adreslidir.Taşınmaz tarif olarak Taşınmaz Doğanlar Mezarlığına yürüme mesafesinde yer alır. Taşınmaza toplu taşıma ve özel araç ile ulaşım mümkündür.Taşınmazın imar durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi sistemine göre konu parsel Park alanında kalmaktadır.Konu taşınmazda Cins Tashihi yapılmıştır. Parselde bir adet 3 katlı yapı yer almaktadır.Taşınmaz Üç katlı bina ve arsasından oluşmaktadır.Binada asansör ve doğalgaz tesisatı bulunmamaktadır. Binada her katta bir adet olmak üzere toplam 3 adet mesken mevcuttur. Zemin kattaki meskene girilmiş olup bu katta zeminler seramik, iç kapılar ahşap ve pencereler pvc'dir.Taşınmazın Net Kullanım Alanı: 340 m²,Taşınmazın Brüt Kullanım Alanı:392 m²'dir. Taşınmazın kaydında bulunan TEAŞ LEHİNE 147 M² LİK SAHADA İRTİFAK HAKKI (Bilirkişi Görüşü: Satışa engel değildir.) Ana Gayrimenkuldeki Blok Sayısı:Parselde bir adet 3 katlı yapı yer almaktadır. Binadaki BB. Sayısı:Binada bağımsız bölüm yer almamaktadır, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamıştır.Binadaki Kat Dağılımı:Zemin + 2 kattan müteşekkildir. Bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmazın mevkisi, çevre yapılaşması ve çevredeki donatılar, ana arterlere ve ulaşım araçlarına mesafesi, imar durumu, yapı özellikleri, yaşı, yapım tarzı ve malzeme kalitesi, yönü, manzarası, önü açıklığı, asansörlü olup olmaması, doğalgazlı olup olmaması, satış kabiliyeti, varsa ticari potansiyeli gibi olumlu ve olumsuz tüm faktörler göz önüne alındığında, müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından keşif tarihi olan 23.06.2022 tarihi itibariyle Belediye nezdinde sorunu bulunmadığı ve deprem hasarı olmadığı varsayılarak mevcut durumdaki TOPLAM satış değerinin 900.000 TL (Dokuzyüzbin Türklirası) (Bina dahil) değerinde olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.
Adresi : Doğanlar Mahallesi, 1575/1 Sokak, No:4, Bornova / İzmir
Yüzölçümü : 148,79 m²
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi sistemine göre Park alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Olduğu Gibidir.

Manisa Soma'da icradan satılık 10657 m2 tarla Manisa Soma'da icradan satılık 10657 m2 tarla

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ