İLAN
İZMİR 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/752
KARAR NO : 2023/426
DAVALI : HANNA KRUHLIAK ŞİŞMAN
Davacı MUSTAFA SEMİH ŞİŞMAN tarafından davalı HANNA KRUHLIAK ŞİŞMAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 18/05/2023 tarihli karar gereğince;
HÜKÜM :1- Davanın KABULÜ ile,
Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Özal köy/mah, Cilt no:50, Hane no:3'de nüfusa kayıtlı, Süleyman ve Feride'den olma, 07/08/1983 doğumlu, 20744433940 TC kimlik numaralı MUSTAFA SEMİH ŞİŞMAN ile Ukrayna uyruklu, HANNA KRUHLIAK ŞİŞMAN'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
Mahkememizin 2018/752 esas ve 2023/426 karar sayılı dava dosyasında verilen 18/05/2023 tarihli kararı ile karar verilmiştir. Davalı HANNA KRUHLIAK ŞİŞMAN'ın adresinin adresinin meçhul olması nedeniyle,
7201 sayılı yasanın 31/1.maddesi gereğince ilanen tebliğin, son ilan tarihinden itibaren yedigün sonra yapılmış sayılacağının, davalı HANNA KRUHLIAK ŞİŞMAN'a tebliğ yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı tebligat kanunun 28.ve müteakip maddeleri gereğince,
Teblig yerine geçmek üzere iş bu mahkeme kararı ilanen tebliğ olunur. 25/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02049750