Rize’nin İkizdere ilçesi Eskincedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapımına devam edilen taş ocağına karşı yöre halkı ve avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu tarafından açılan dava sonuçlandı. Rize İdare Mahkemesi, "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir" kararını iptal etti.

Afyonkarahisar'da korkutan kaza! 2 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da korkutan kaza! 2 kişi yaralandı

Davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, sürecin detaylarını şöyle anlattı:

"ÇED Kararına Karşı Açtığımız Dava Kazandı"

“ÇED ihbarına karşı açtığımız davada bilirkişi raporu önce bizim lehimize karar verdi. Ancak, Cengiz İnşaat özel bir rapor sundu ve mahkeme ek rapor istedi. Ek raporda bilirkişiler, çevre ve doğanın zarar göreceğine dair beyanlarından döndüler ve mahkeme davayı reddetti. Biz de Danıştay’a temyiz ettik. Danıştay, bilirkişilerin tarafsızlığı konusunda şüphe oluştuğundan dolayı kararı bozdu ve yeni bir heyetle keşif yapılmasını istedi. Yeni heyet, çevre zararını belirterek iyi bir rapor sundu. Rize İdare Mahkemesi de bu rapor doğrultusunda 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti.”

"Mahkeme İptal Kararı Verdi"

Rize İdare Mahkemesi'nin bu yeni kararı bir hafta önce geldi. Mahkeme iptal kararı verdi. Cengiz İnşaat’ın ve Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı "ÇED gerekli değildir" kararı iptal edildi. ÇED raporuna göre Cengiz İnşaat’ın projeyi 2023 Kasım ayında bitirmesi gerekiyordu, ancak projeye devam ediyorlardı.

"Cengiz İnşaat, Oradan Pılını Pırtısını Toplayıp Gidecek"

Okumuşoğlu, "Rize İdare Mahkemesi'nin bu kararı sonrası Eskencidere Vadisi'nde ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şimdi şu olacak; Cengiz İnşaat oradan pılını pırtısını toplayıp gidecek. Cengiz İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı, yıktıkları alanı eski haline döndürecek, rehabilite edecek. İkizdereliler ve davanın avukatları olarak o rehabilitasyonu onlara yaptıracağız. Bu süreç, Türkiye’de örnek olacak şekilde gerçekleştirilecek. Yaşam alanlarımızı yok edenlere karşı hukuki mücadelemiz devam edecek. Tüm yurttaşlarımızı da destek olmaya çağırıyoruz.”

"Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadı"

Rize İdare Mahkemesi'nin 2024/448 sayılı karar tebligatında şöyle denildi:

“Davacılar tarafından, Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen 'ER: 3396069 ruhsat numaralı Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi' ile ilgili olarak tesis edilen 21/01/2021 tarihli ve E.202111 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararının; davacıların, maddi olay ve hukuki sebeplerin aynı olması nedeniyle birlikte dava açtıkları, çevre ve komşuluk hukuku çerçevesinde açıldığı, faaliyet sahasının çok yakınlarında yerleşim yerlerinin bulunduğu, taş ocağının faaliyet göstereceği alanın uygun olmadığı gerekçesiyle iptali istenmiştir.

Mahkeme, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna vararak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen 15 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 15/05/2024 tarihinde oyçokluğuyla iptal kararını vermiştir.”

Editör: Kazim Bozkurt