Haber/ Sinan KESKİN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) 2017 yılında kurulan, bünyesinde Endüstriyel Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Müzik, Temel Sanat Eğitimi ve son günlerde kurulan Çizgi Film ve Animasyon bölümleri bulunan Sanat ve Tasarım Fakültesi'ne hiç lisans öğrencisi alınmadı. Fakültede, sadece 17 öğrenci lisansüstü eğitim alırken, bu öğrencilerden birinin de Dekan Prof. Dr. Fikri Salman'ın oğlu olduğu öne sürüldü. Öte yandan üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde benzer bölümler bulunması da dikkat çekti.

Kadrolaşma mı var?

2013 yılında adrese teslim ilan ile üniversiteye girdiği iddia edilen Prof. Dr. Fikri Salman'ın dekanlığın yanı sıra birkaç bölümün başkanlığını da yürüttüğü fakültedeki akademik yapılanma, özellikle kadro bekleyen güzel sanatlar fakültesi mezunu akademisyenler tarafında 'kadrolaşma' olarak değerlendiriliyor. Fakültede lisans eğitimleri Resim-İş öğretmenliği olan akademisyenler bulunurken, bu akademisyenlerin geçmiş yıllarda Prof. Dr. Fikri Salman ile farklı alanlarda akademik çalışma yapmış olmaları, ayrıca bu isimlerden Dr. Öğr. Üyesi Sehran Dilmaç ve Prof Dr. Oğuz Dilmaç'ın evli olması, Doç. Dr. Uğur Bakan ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bakan da kardeş olması, kadrolaşma iddialarını güçlendiriyor.

Yönetmeliğe aykırı

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği'nin 9 ve 10. maddesine göre, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu'nda fakültedeki öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği isimlerin yer alması gerekirken, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin hem kurulda hem de yönetim kurulunda fakülteyle ilgisi olmayan öğretim üyeleri bulunuyor. İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Özer Kaya ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit her iki kurulda da yer alıyor. Her ne kadar yeni kurulan fakültelerde dışarıdan görevlendirmeler kabul edilebilir olsa da Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin dört yıl önce kurulmasına ve kendi kadrosunun ilgili kurullar için yeterli olmasına rağmen dışarıdan görevlendirme yapılması dikkat çekiyor. Öte yandan fakültede bulunan bölümlerde de mevzuata aykırı uygulamalar bulunuyor. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği'nin 14. maddesinde açıkça belirtilmiş olmasına karşın; kardeşi Doç Dr. Uğur Bakan'ın başkanlığını yürüttüğü Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bakan, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Kadrosu Temel Sanat Bilimleri'nde bulunan Doç. Dr. Sehran Dilmaç ise Müzik Bölümü'nde kadrolu Dr. Öğr. Üyesi bulunmasına rağmen bu bölümün başkanlığını yürütüyor. Moda Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gürsoy ise kadrosunda hiç akademisyen bulunmayan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün başkanı olarak görev yapıyor. 

Eğitimcilerden YÖK'e çağrı

YÖK'ün bu tür uygulamalara 'dur' demesi gerektiğini ifade eden Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ulaş Yasa, “Geçtiğimiz ay Milletvekil Mahir Polat’ın soru önergesine Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin vermiş olduğu, basına da yansıyan ve kamuoyunun tepkisini çeken yazılı cevaba baktığımızda aslında bir kurumun 'liyakat' esası yerine 'akrabalık ve eş dost ilişkisi' esasına bağlı nasıl kadrolaştığını görüyoruz. 27 kişi arasında akrabalık bağları bulunurken, bunlardan 16 tanesinin şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atandığı iddialarının soruşturulması gerekmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki yönetim anlayışı ve görevlendirmelerden de anlıyoruz ki hiçbir ihtiyaç yokken sırf rektörlerin, 'Diğer üniversitelerde var bizde de olsun' anlayışı ile kurulmuş bir fakülte onca yıldır kamu zararına neden olmaktadır ve YÖK’ün bu uygulamalara dur demesi gerekmektedir” dedi.