İbra etmek terimi, Türkçe'ye Arapça kökenli bir sözcük olarak girmiştir. Özellikle şirketlerin genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, onların o döneme ait mali işlemlerinden dolayı sorumluluklarının kabul edildiğini ve suçsuz bulunduklarını ifade eder. Hukuki anlamda önemli bir yere sahip olan bu terim, zaman zaman gündemde 'İbra edildi' veya 'İbra etti' ifadeleriyle yer almaktadır.

İbra Etmenin Anlamı Nedir?

İbra, genellikle şirketlerin hesap verme sürecinde demokratik bir denetim mekanizması olarak kullanılır ve şirketin yönetim organlarının hesap verebilirliğini sağlar. Ancak, ibra etmek veya edilmek, hukuki ve kurumsal yapıya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Türk Dil Kurumu'na göre ibra etmek, 'aklama' veya 'temize çıkarma' anlamlarına gelir ve beraat kelimesiyle yakın bir anlam taşır. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş olup 'aklama belgesi' anlamındadır.

Yangına, ağzında sigara ile müdahale etti Yangına, ağzında sigara ile müdahale etti

Hukuki ve Kurumsal Anlamda İbra

Hukuki anlamda, ibra etmek, bir kişinin veya kurumun belirli bir döneme ait mali veya idari işlemlerinden dolayı sorumlu olmadığının resmi olarak kabul edilmesidir. Bu durum, özellikle şirketlerde genel kurul toplantılarında önemli bir yere sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin onaylanması, onların o döneme ait işlemlerinden dolayı sorumlu olmadıklarını ve herhangi bir suçlamadan arındıklarını ifade eder.

Kaynak: haber merkezi