Hafta sonu kelimesinin doğru yazılışı TDK'ya göre "hafta sonu" şeklinde ayrı yazılmasıdır. "Haftasonu" şeklinde bitişik yazımı yanlıştır.
 

Hafta Sonu Nedir?

Hafta sonu, haftanın son iki gününü, yani cumartesini ve pazarı ifade eden bir terimdir. Bu günler genellikle çalışma ve okul hayatının olmadığı, dinlenme ve eğlenceye ayrılan günler olarak kabul edilir.

Başkan Böcek'in ilk protokol ziyareti Vali Şahin'e Başkan Böcek'in ilk protokol ziyareti Vali Şahin'e

Hafta Sonu Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Doğru Yazılış

Hafta sonu kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı "hafta sonu" şeklinde ayrı yazılmasıdır. "Haftasonu" şeklinde bitişik yazımı yanlıştır. Bu kuralın nedeni, hafta sonu kelimesinin bir isim tamlaması olmasıdır. İsim tamlamaları, isim soylu sözcüklerin yanına sıfat, mastar veya isim gelmesiyle oluşturulan kelime gruplarıdır. İsim tamlamalarında sözcükler arasında anlam ilişkisi vardır ve bu sözcükler arasında boşluk bırakılır.

İsim Tamlamaları ve Ayrı Yazım Kuralı

Türkçede isim tamlamalarında ayrı yazım kuralı uygulanır. Bu kurala göre, isim tamlamasındaki sözcükler arasında anlam ilişkisi varsa ve bu sözcükler isim, sıfat, mastar veya zamirden oluşuyorsa sözcükler arasında boşluk bırakılır. Örneğin, "yeşil araba", "okuyan öğrenci", "yüzmek" gibi kelime grupları isim tamlamasıdır ve bu kelime gruplarında sözcükler arasında boşluk bırakılır.

Hafta Sonu Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Hafta sonu kelimesi cümle içinde genellikle isim ögesi olarak kullanılır. Örneğin, aşağıdaki cümlelerde hafta sonu kelimesi isim ögesidir:

  • Hafta sonu tatilimizi geçirmek için köye gideceğiz.
  • Hafta sonunda arkadaşlarımla buluşacağım.
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu kelimesinin doğru yazılışı TDK'ya göre "hafta sonu" şeklinde ayrı yazılmasıdır. "Haftasonu" şeklinde bitişik yazımı yanlıştır. Bu kuralın nedeni, hafta sonu kelimesinin bir isim tamlaması olmasıdır. İsim tamlamalarında ayrı yazım kuralı uygulanır ve bu kurala göre, isim tamlamasındaki sözcükler arasında anlam ilişkisi varsa ve bu sözcükler isim, sıfat, mastar veya zamirden oluşuyorsa sözcükler arasında boşluk bırakılır.

Kaynak: haber merkezi