banner112

Tahkim ile çözün

Tahkim ile çözün
Prof. Mehmet Sıkı'nın, Kuş Cenneti Protokolü'nün tek taraflı feshinin iptaline karşı İzmir 5. İdare'de açtığı dava reddedildi. Mahkeme, çözüm için tahkim formülünü işaret etti.


Haber / Umut KARAKOYUN

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen Gediz Deltası Yönetim Planı Çerçevesinde Alan Yönetimi İşbirliği Protokolü'nü tek taraflı olarak feshetme kararı, yargıya taşınmıştı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde, tek taraflı fesih ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na karşı açtığı dava, reddedildi. Mahkeme başkanı ve 2 üyeden oluşan heyet, davayı jet hızıyla karara bağladı. Mahkeme, davanın görev yönünden reddine karar verdi. Kararda, şu ifadeler yer aldı: “İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planının etkin ve akılcı bir şekilde uygulanması amacıyla, koordinasyon sağlanması ve alanda yer alan kuruma ait tesislerin yönetimi de dahil olmak üzere plan çerçevesinde alanın yönetimine ilişkin, usul ve esasları belirlemek üzere imzalanan protokolün uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın, 3533 sayılı yasa hükümleri uyarınca, tahkim usulüne göre çözümlenmesi gerekmekte olup, mahkememizin görevli olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

PROTOKOLE ATIFTA BULUNDU

Mahkeme, taraflar arasında düzenlenen protokole de atıfta bulundu. Protokolün 7. maddesinde, bu protokolün uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların 3533 sayılı kanuna göre çözümleneceğinin belirtildiği hatırlatılarak, protokolün 9. maddesinde ise sözleşmenin feshi işleminin düzenlendiği kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan protokol iptaline karşı ilk davayı açan Prof. Dr. Sıkı ise olayın siyasi bir çekişmeye dönüştüğünü söyledi. Prof. Dr. Mehmet Sıkı, bakanlığın sudan sebeplerle tek taraflı olarak protokolü iptal ettiğini vurguladı. Sıkı; “Protokolü iptal ettiler de kendileri bundan sonra ne yapacak? Onunla ilgili hiçbir şey yok. İzmir Tüp Geçit Projesi'nin kuzey ayağı, Kuş Cenneti'nin güneydoğusundan geçecek. Bura ile ilgili endişelerimiz var. Burayı yok etmeyeceklerini nereden bilelim? İnsanın kafasını mecburen bulandırıyorlar” dedi.

TAHKİM NEDİR?

İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin kararına göre taraflar sorunu tahkim formülü ile çözmeli. Tahkimin tanımı ise şu şekilde: Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi. Kimi hukukçulara göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir. Türk hukukuna göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlık konusunun tahkime evlerişli olması gerekir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konuda tahkime gidilemez.


Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2017, 11:51
YORUM EKLE

banner97

banner96