ŞPO’dan Büyükşehir'e Çamlıkküme uyarısı

Balçova Belediyesi’nce hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi Meclisince uygun görülerek onaylanan ve 9 Şubat ve 10 Mart 2021 tarihlerinde askıya çıkarılan Çamlıkküme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu askı sürecindeyken incelemede bulunan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi (ŞPO) plana itiraz etti. ŞPO, planlara itiraz ettiğini de duyurarak gerekçelerini yayınladı.

ŞPO’dan Büyükşehir'e Çamlıkküme uyarısı

Haber/ Didar DEMİRCİ

Balçova Belediyesi’nce hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi Meclisince uygun görülerek onaylanan ve 9 Şubat ve 10 Mart 2021 tarihlerinde askıya çıkarılan Çamlıkküme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu askı sürecindeyken incelemede bulunan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi (ŞPO) plana itiraz etti. ŞPO, planlara itiraz ettiğini de duyurarak gerekçelerini yayınladı.

İtiraza ilişkin kamuoyuna ve basına açıklama yapan oda yetkilileri, 1/5000’lik planı Balçova Belediyesinin hazırladığını ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre söz konusu planda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğunu vurgulayarak, “Söz konusu planın hangi yasal dayanakla ilçe belediyesi tarafından hazırlanarak müellifliğinin alındığının anlaşılamadığı” konusunda uyarıda bulundu.

Plan açıklama raporunda eksiklikler var!

Öte yandan ŞPO yetkilileri, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri “Genel Hükümler” başlığı altındaki 6’ncı maddeye dikkat çekerek, “Bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkelerine aykırı nazım ve uygulama imar planları, değişikliği, revizyonu ve ilavesi yapılamayacağı; kentsel yerleşik alan içinde onaylı imar planlarının öngördüğü nüfusun aşılamayacağı, yerleşmelerin gelişme alanlarında bu planla önerilmiş yoğunluk ve nüfus değerlerine uyulacağı; Bu planın onayından önce hazırlanmış ve ilgili idaresince onaylanmış olan ve bu planın genel hükümleri, arazi kullanım türleri, büyüklüklerine, plan notlarına uygun nazım ve/veya uygulama imar planı bulunan alanlarda uygulamanın, bu imar planları doğrultusunda sürdürüleceği, alt ölçekli imar planlarında bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, strateji ve Plan kararlarına (arazi kullanım türlerine), yoğunluk değerlerine ve genel hükümlerine aykırı alt ölçekli imar planları, ve bu planlara ilişkin ilave, değişiklik ve revizyon yapılamayacağı, hükümleri ile yürürlükte bulunan alt ölçekli imar planlarındaki nüfus değerlerinin yeni yapılacak imar planlarında korunmasının öngörülmüş olduğu, söz konusu planlama alanının Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları (301-600 kişi/ha), Seyrek Yoğunluklu Konut Alanları(50 kişi/ha altında) ve Orta Yoğunluklu Konut Alanları(121-250 kişi ha) olarak belirlendiği, ancak Plan Açıklama Raporunda toplam plan nüfusu ve kullanım kararlarına ilişkin alan büyüklüklerinin verilmemesi nedeniyle üst ölçekli plan kararında yer alan nüfus değerine uyulup uyulmadığının değerlendirilmediği, söz konusu eksikliğin plan açıklama raporunda düzenlenmesinin gerektiği görülmüştür” şeklindeki gerekçelere atıf yaparak üst ölçekli plan kararlarına uygun hareket edilmesi gerektiği ifade edilerek plan açıklama raporunda plan nüfusunun olmamasına dikkat çekti.

Nüfus gereksinimleri neye göre belirlendi?

Planlamada, mekânsal kullanım kararları, çeşitli modellemeler doğrultusunda hesaplanan projeksiyon nüfusun gereksinimleri doğrultusunda belirlendiğini açıklayan ŞPO yetkilileri, “Her ne kadar planda, brüt yoğunluk aralığı verilmişse de bu değerin hangi bilimsel/teknik dayanakla belirlendiğine ilişkin Plan Raporunda herhangi bir açıklamanın bulunmadığını” belirtti. Öte yandan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 Tablosundaki Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına ilişkin standartların sağlanması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, “Plan Açıklama Raporunda belirtilmeyen nüfus kararı nedeniyle, askı süreci devam eden planın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 Tablosundaki Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına ilişkin standartlarını sağlayıp sağlayamadığının değerlendirilemediği, söz konusu eksikliğin giderilmesi gerekiyor” şeklindeki uyarıyla nüfus kararı belirtilmediği için sağlıklı değerlendirme yapılamadığı ve değerlendirmenin yapılabilmesi için eksikliğin giderilmesi talep edildi.

‘Özel’ ibaresi yönetmelik hükmüne aykırıdır!

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin planlarda ayrılması gereken sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ile asgari alan büyüklüklerinin belirtildiği Ek-2 Tablosu Açıklamalar kısmı 8. maddesine göre imar planlarında ayrılan sosyal altyapı alanlarının (Kreş+Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim, Sağlık Tesisi,…) imar planı değişikliği yoluyla bu kullanımların başına “özel” ibaresi getirildiğini duyuran yetkililer, “Kamu ve özel altyapı oranlarının ilgili yatırımcı Bakanlık veya kamu kuruluşunca belirlenmesi koşuluyla anılan asgari standart değerinin içinde yer alabilmektedir. Söz konusu hükme göre, ancak plan değişikliği yoluyla özel sosyal altyapı alanı belirlenebilmekte olup, imar planı ve revizyonlarında ayrılan sosyal altyapı alanlarının kamusal olma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla askı süresi devam eden Revizyon İmar Planında belirlenen “Özel Sağlık Tesisi” kullanımının anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu" ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 16:43
YORUM EKLE

banner97

banner96