Kani Beko; Torba Yasa derhal geri çekilmelidir!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "AKP Hükümeti ‘Esnek çalışma’ adı altında Türkiye'de hayatını emeğiyle kazanan milyonların haklarını gasp etmeye çalışmaktadır" dedi.

Kani Beko; Torba Yasa derhal geri çekilmelidir!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"AKP Hükümeti ve Saray son dönemde sıklıkla yaptığı gibi yine işçilerin emekçilerin yıllar için büyük mücadelelerle kazandıkları hakları bir torba yasa düzenlemesiyle ellerinden almaya çalışmaktadırlar.

Esnek çalışma adı altında, Türkiye’de hayatını emeği ile kazanan milyonların haklarını gasp etme amacını güden bir taslak hazırlanmıştır. 

Teklifte işçinin temel hakları sınırlandırılarak işverenin korunması hedeflenmektedir. Kanun teklifinin bütününe baktığımızda işverenlere vergi ve prim teşvikleri artırılırken işçilerin kıdem tazminatlarının ve emeklilik haklarının adım adım kaldırılmasını içeren maddeler getirilmiş olduğu görülmektedir.

Komisyonda kabul edilen bu teklifle; belirli süreli iş sözleşmelerinin önü açılmaktadır. Bu durumun iki önemli hukuki sonucu vardır.

Birincisi, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar iş yasasının iş güvencesine ilişkin hükümlerinden yararlanamayacaklardır. İkinci önemli sonuç ise belirli süreli iş sözleşmesi süre bitimi nedeniyle sona erdiğinde işçi kıdem ve ihbar tazminatından yoksun kalacaktır.

Madde hükmünü sonuçlarına bakarsak, işverenler iş güvencesi hükümlerine tabi olmadan, kıdem ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmadan 25 yaş altı ile 50 ve daha üstü yaş grubundaki işçileri çalıştırma olanağı elde edeceklerdir.

Bu durum kıdem tazminatı hakkının adım adım yok edilmesidir.

Kıdem tazminatı işçinin ücretinin bir parçasıdır ve 13. maaşıdır. Kıdem tazminatına el koymak işçinin ücretine el koymaktır. Kıdem tazminatı her işçinin kazanılmış hakkıdır. Hükümet ise taşeron işçiler ya da bundan sonra işe girecekler için getirilmek istenen, esnek çalışma modellerini önererek işçi sınıfını güvencesiz çalıştırmayı amaçlamaktadırlar.

Kıdem tazminatı işten çıkarma durumunda ödenen bir tazminat olmalıdır. Ancak hükümet ve patronlar kıdem tazminatını işten çıkarma sonrası derhal ödenen bir tazminat olmaktan çıkarmak istemektedir.

Kıdem tazminatı olmayan işçinin iş güvencesi olmaz.

Kıdem tazminatı işçilerin kırmızı çizgisidir.

Kesinlikle işçiler kıdem tazminatlarını leş kargalarına yedirmeyecektir."

YORUM EKLE